Ons Uithoorn bezoekt Help de Zwerfkat

Uithoorn – Afgelopen woensdag 4 oktober was het Dierendag. Voor de lokale politieke partij Ons Uithoorn was dat reden een bezoek te brengen aan stichting Help de Zwerfkat op de
Thamerweg 61. Op dit adres worden zo’n 65 zwerfkatten opgevangen.
Raadslid Brenda Elgersma en haar kleinzoon werden ontvangen door oprichtster Els Verkerk en haar vrouw Annemieke. Els Verkerk vertelt: “Ik heb de Stichting in 1986 opgericht met als doelstelling zoveel mogelijk zwerfkatten in Uithoorn en omstreken op te vangen. We wilden na castratie of sterilisatie een
goed tehuis voor deze katten zoeken en dit lukte vaak goed. Vanaf 1996 richten we ons voornamelijk op kansarme en kansloze katten. In de praktijk gaat het voornamelijk om oude, gehandicapte, schuwe en onzindelijke zwerfkatten. De katten moeten vaak naar de dierenarts. Sommige katten hebben
suikerziekte en moeten dagelijks tweemaal op vaste tijden van insuline worden voorzien. Het is daarom wel een kostbare zaak.”

Hulp
“De katten hadden tegenslag in hun leven, maar we proberen ze toch een gezellige oude dag te geven. Het huis en de afgerasterde tuin is groot en er is een team bevlogen vrijwilligers. We hebben een vergunning voor huisvesting van maximaal 65 katten. Slechts in beperkte mate kunnen nieuwe katten opgenomen worden. Er is een flinke wachtlijst en er komt pas een plekje vrij als één van onze huidige katten komt te overlijden”, aldus Els Verkerk.

Bijdrage
De stichting kan heel goed hulp gebruiken. U kunt een financiële bijdrage doen op rekeningnummer NL21 INGB 0007 2332 23 of NL38 RABO 0363 5675 of een zwerfkat financieel adopteren. Ook zijn vrijwilligers welkom. Kijk voor meer informatie op
www.helpdezwerfkat.nl, bel met 0297-566285 of 06-12725071 of stuur een mail naar mail@helpdezwerfkat.nl.