Uw tekst aanleveren

Inzendtijden
Nieuwe Meerbode – editie Aalsmeer e.o.: voor dinsdagmiddag 15.00 uur.
Nieuwe Meerbode – editie De Ronde Venen: voor maandagmiddag 17.00 uur.
Nieuwe Meerbode – editie Uithoorn e.o.: voor maandagmiddag 17.00 uur.

Let op: dit zijn de inzendtijden voor redactionele teksten. Voor uw advertenties (incl. rouw en feestelijke) gelden andere inzendtijden en aanleveradressen: kijk hiervoor op de pagina over adverteren. 

Aanleveradres
Nieuwe Meerbode – editie Aalsmeer e.o.: redactieaalsmeer@meerbode.nl
Nieuwe Meerbode – editie De Ronde Venen: redactiemijdrecht@meerbode.nl
Nieuwe Meerbode – editie Uithoorn e.o.: redactieuithoorn@meerbode.nl

Word
U kunt uw tekst aanleveren in Word.

Foto’s
Wij ontvangen uw foto graag als losse bijlage in de e-mail. Zorg ervoor dat u een groot formaat selecteert.

Rechtenvrij
Uw ingezonden materiaal dient altijd vrij te zijn van gebruiks-, portret- , merk- en auteursrechten. U bent als inzender te allen tijde financieel aansprakelijk voor de eventuele (toekomstige) voortvloeiende claims opgelegd door derden m.b.t. het gebruiks- en auteursrecht bij (her)gebruik van het ingezonden materiaal.

Publicatie
De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen niet te publiceren te redigeren of in te korten.
Inzending geeft de redactie het recht het artikel en/of foto in gedrukte, elektronische en/of enige andere vorm vast te leggen, te vermenigvuldigen dan wel openbaar te maken.

Eenieder staat het vrij te reageren op artikelen of zijn mening te geven op ontwikkelingen die spelen binnen de gemeente. Uw ingezonden brief dient echter ondertekend te zijn met naam en adres, telefoon of e-mailadres.

Meer informatie
Wanneer u meer informatie wilt, kunt u contact opnemen met het redactieteam.