Commissie niet moeilijk over Uithoornlijn

Uithoorn – Tijdens de Commissievergadering Wonen en werken op donderdag 19 oktober stond behalve het belangrijke onderwerp voorkeursvariant Plan Dorpscentrum Amstelplein ook het Uitvoeringsbesluit Uithoornlijn op de agenda. Dat bracht naast de belangstellenden voor het dorpscentrum ook hierbij ‘eigen support’ op de publieke tribune met zich mee. Dat kreeg wat meer zitruimte toen de belangstellenden het na de behandeling van het Plan Dorpscentrum voor gezien hielden.

Het Uitvoeringsbesluit is een voortzetting in de planning om de Amstelveenlijn (tram) door te trekken naar Uithoorn centrum, met als eindpunt het Oude Spoorhuis aan de Stationsstraat. Met het Uitvoeringsbesluit wordt de aanbesteding van de aanleg van de Uithoornlijn gestart.

Uitvoeringsbesluit
Het Uitvoeringsbesluit wordt uiteindelijk op 12 december genomen door de Regioraad van de Vervoerregio Amsterdam. Daarvóór kunnen er via besluiten in de gemeenteraad nog adviezen worden ingebracht door de betrokken gemeenten. De raadscommissie geeft daaraan handen en voeten alvorens het naar de stemmingen of richting politiek debat gaat in de raad. Maar zover kwam het dit keer niet.

Er werd door de commissieleden niet moeilijk gedaan over het Uitvoeringsbesluit. Dat viel in de smaak natuurlijk bij het college dat in het raadsvoorstel al had voorgesteld positief advies uit te brengen aan de Regioraad over het Uitvoeringsbesluit, maar ook aan het college over de Bestuursovereenkomst. Men kan zich afvragen in hoeverre de commissieleden in kritische zin nog invloed kunnen uitoefenen als hen dit al in de mond wordt gelegd…

Meer over dit onderwerp leest u in de Nieuwe Meerbode van woensdag 1 november