Tweerichtingen blijft op Prinses Irenebrug

Uithoorn – Donderdagavond 2 november besloot de gemeenteraad van Uithoorn dat het college van B&W door mag gaan met het opnieuw inrichten van het dorpscentrum zoals verwoord in de variant ‘Dorpshart aan de Amstel’. Dit houdt mede in dat doorgaand verkeer geweerd mag worden, net zoals het landbouwverkeer. Ook dat mag straks definitief niet meer over de Prinses Irenebrug.

Er is de afgelopen jaren veel gepraat en overleg geweest hoe het nieuwe dorpscentrum  ingericht gaat worden en vooral hoe het verkeer door het centrum moet worden afgewikkeld. De kogel is nu door de kerk. Tijdens de gemeenteraad van donderdagavond 2 november, die weer een volle publiekstribune opleverde, gaf de raad middels een amendement het college opdracht om de plannen van het nieuwe dorpscentrum verder uit te werken met dien verstande dat het tweerichtingsverkeer over de Koningin Máximalaan vanaf de Irenebrug tot aan de Laan van Meerwijk gehandhaafd blijft, maar wel afgewikkeld wordt over het voorgestelde tracé.

En dat is naar en via het parkeerterrein achter de Coop. Hoe het verkeer dan verder wordt geleid zal pas duidelijk worden na uitwerking van het nieuwe dorpsplan wat dan weer een participatietraject zal gaan doorlopen. Op dit moment blijft dus op de brug tweerichtingsverkeer mogelijk om het centrum van Uithoorn vanuit de richting Amstelhoek binnen te rijden en na bezoek weer te verlaten, zoals tot nu toe altijd gebruikelijk is geweest.

Het (vracht)verkeer dat niet in het centrum thuishoort dient straks om te rijden via de N201 om vervolgens langs andere wegen Uithoorn binnen te komen. Landbouwverkeer kan te zijner tijd ook niet meer door Uithoorn, maar zal eveneens moeten omrijden, bijvoorbeeld via Vrouwenakker. Door het Amstel Aquaduct is van overheidswege nog niet toegestaan.

Lees meer over dit onderwerp aanstaande woensdag in De Nieuwe Meerbode.