Landbouwverkeer de dupe door Uithoorns raadsbesluit

Regio – Het zat er wel aan te komen dat landbouwverkeer binnen afzienbare tijd niet meer via de Prinses Irenebrug en het dorpscentrum van Uithoorn kan rijden. De gemeenteraad stemde donderdagavond 2 november in met het plan dat het college bevoegdheid geeft om het centrum van het oude dorp opnieuw in te richten, zowel in bouwtechnisch als verkeerstechnisch opzicht volgens de door haar gekozen variant ‘Dorpshart aan de Amstel.’ Hoe het plan daadwerkelijk wordt uitgewerkt is nu nog niet bekend, wel dat doorgaand verkeer, waaronder behalve autoverkeer ook vracht- en landbouwverkeer zoveel mogelijk door het centrum wordt geweerd.

Een pluspunt is wel dat de raad via een amendement het college opdracht heeft gegeven de verkeersafwikkeling over de Prinses Irenebrug in twee richtingen te handhaven zoals dat nu ook het geval is. Maar daar heeft het landbouwverkeer niets aan, want dat kan Uithoorn niet (meer) in (en uit). Daar komt bij dat door de rechtbank Amsterdam de gemeente Uithoorn ook al in het gelijk is gesteld over het afsluiten van het stuk N196 in Uithoorn.

Aldus heeft de gemeente twee troeven in handen om landbouwverkeer voorgoed de deur te wijzen. Dat moet via andere wegen omrijden. Nu nog via de Ringdijk 2e Bedijking, De Hoef en Vrouwenakker om over de N231 bij de kruising Koningin Máximalaan/Legmeerdijk te belanden. Maar in de (nabije?) toekomst is doorgang onder het Amstel aquaduct over de N201 wellicht een optie nadat hier van overheidswege toestemming voor wordt gegeven. Dat zou het huidige probleem oplossen.