Oud Nuus: 100 jaar Stommeermolen in Aalsmeer

Aalsmeer – Zaterdag is het precies honderd jaar geleden dat de molen aan de Molenvliet met het bemalen van de Stommeerpolder kon beginnen. Op 26 september 1920 werd hij op de huidige plek opgebouwd. Eerder dat jaar was deze molen (ooit gebouwd in 1752) vanuit de Vriesekoopse Polder overgevaren naar Aalsmeer. Daar verving hij de voorganger van de Stommeermolen die op 4 december 1919 bij zwaar noodweer was afgebrand. In het nieuwe Oud Nuus magazine, dat donderdag verschijnt, beschrijft Molenaar Jan Hofstra de geschiedenis van de Stommeermolen.

Op zoek naar Katoendrukkerij

Jan Willem de Wijn gaat op zoek naar de katoendrukkerij ‘Visch-Lust’. Aalsmeer had in de achttiende eeuw een zeer uitgebreide industrie in katoenbleken, maar onbekend was dat er ook een katoendrukkerij (een soort batikken) was geweest. In 1790 stond die op de Kleine Noorddijk, ander Aalsmeer, dus aan de kant van de latere Schinkelpolder. Door met de fiets afstanden te meten, kwam De Wijn erachter dat het zijpad van de Kleine Noorddijk, dat richting Schinkelbos voert, op precies dezelfde plek ligt als het toegangspad naar de voormalige katoendrukkerij. Er werkten in ieder geval vier katoendrukkers: Dirk Brommelaar, Jan Celij en Herman en Dirk Koningen woonden in de buurt.

Nieuw: Aalsmeer Variaties

In Oud Nuus opent Jack Breen met de eerste aflevering van zes Variaties over Aalsmeerse architectuur. In een afwijkende opmaak besteedt hij aandacht aan het feit dat Aalsmeer, voor een relatief bescheiden dorpsgemeenschap, een aanzienlijk aantal kwalitatief hoogstaande gebouwen telt. In het eerste deel (Traditie) zoomt Breen in op de totstandkoming in 1825 van Uiterweg 32 (Dahlia Maarse). Vanuit vier invalshoeken (ruimte, orde, vorm en detail) belicht hij het pand van buiten en van binnen. Deze eerste Variatie oogt en leest veelbelovend. In het voorwoord schetst voorzitter Dirk Jongkind van Oud Aalsmeer in grote lijnen de toekomst van het project Dahlia Maarse.  

Wandkleed aan de wandel

Het wandkleed ‘Aalsmeer’ viert dit jaar zijn vijftigste verjaardag. In 1970 werden de eerste steken in het doek gezet door enkele doopsgezinde dames. Initiatiefneemster Henny Weima beschrijft hoe het kleed van twee bij drie meter in drie jaar tijd tot stand is gekomen. Tegen de achtergrond van een openbrekend landschap staan typische Aalsmeerse historische panden, zoals de watertoren, molens, boerderijen en kerken. Het wandkleed vond een thuis is de Doopsgezinde kerk en in 2009 in de trouwzaal van het gemeentehuis. Vanwege een nieuwe inrichting verkast het kleed naar de raadskelder. Een uitgebreide versie van dit verhaal van Henny Weima staat vanaf nu op de website www.stichtingoudaalsmeer.nl. 

Verder in Oud Nuus: voor Farregatters een wenk om een luchtfoto van het Oosteinde in mei 1944 te downloaden. Huib de Vries treedt in de Indische voetsporen van Jacob Tas. En Annigje Leighton-van Leeuwen inventariseert de binnengekomen schenkingen. De nieuwe Oud Nuus is verkrijgbaar in Het Boekhuis Aalsmeer en kost 7,50 euro.

Foto: Het pad naar het Schinkelbos (rechts): ooit toegangspad van de katoendrukkerij.

De Oostmolen van de Vriesekoopse polder voordat die werd overgevaren naar Aalsmeer.