Boterdijk de Kwakel eindelijk op de schop

Uithoorn – Tijdens een van de eerste Commissievergaderingen Wonen en Werken na het zomerreces vroeg raadslid Jan Hazen (VVD ) het college om nadere informatie over een aantal lopende projecten in de zin van ‘wat is nu de stand van zaken?’ Daaronder het project Boterdijk. Net zoals de Vuurlijn-Oost staat ook de Boterdijk al geruime tijd op de nominatie om compleet heringericht te worden in de vorm van een fietsstraat waar de auto te gast is. Anders gezegd: de fietsers hebben daar voorrang op de auto.

In 2015 zei de wethouder al dat de Boterdijk op het programma stond om te worden gerenoveerd, maar toen werd er gewacht op de afbouw van de nieuwe woonwijk De Oker en ook Eigen Haard had er nog bouwlocaties. Hij zegde toen wel toe alvast voorbereidingen te treffen en de aanbesteding te zullen regelen. Daar bleef het bij.

Akkoord
De meeste bouwactiviteiten zijn inmiddels echter afgerond en het raadslid was benieuwd naar de verdere plannen over de aanpak van de Boterdijk, wanneer die in gang werd gezet en wat er allemaal staat te gebeuren. Wethouder Polak gaf aan dat men bezig is met de laatste hand te leggen aan het inrichtingsplan. “Voor het zomerreces is er uitgebreid gesproken met de werkgroep VSP, waarna de werkgroep nog enkele wijzigingen in het ontwerp heeft voorgesteld. Het plan gaat naar het college voor al dan niet akkoord. Als er een akkoord komt gaat er een afschrift naar de raad en kan er in principe in december dit jaar worden begonnen met de uitvoering van de werkzaamheden. De Boterdijk wordt inderdaad ingericht als fietsstraat, zoals destijds al is voorgesteld. Dat gaat gepaard met een complete reconstructie, vervanging van onderliggende lagen, brugaansluitingen en uitvoering van groot onderhoud waar dat nodig is”, aldus de wethouder.

Raadslid Sjaak Verhaar vroeg de wethouder een keer wat meer ruchtbaarheid in de media aan het project te geven aangezien veel inwoners van met name De Kwakel zich beginnen af te vragen of er ooit nog wat zal gaan gebeuren met de Boterdijk. Lang geleden beloofd, maar er zit geen schot in de zaak. De wethouder beloofde dit te zullen doen zodra het college een definitief akkoord heeft gegeven op de plannen. Nog even geduld dus.