Taalpunt in bieb officieel open

Aalsmeer – Op dinsdag 15 december is het Taalpunt officieel geopend in de bibliotheek aan de Marktstraat. Laaggeletterden kunnen vanaf nu terecht bij het Taalpunt. Ze kunnen er leren lezen en schrijven,  op zoek naar oefenmateriaal of met iemand samen oefenen. Bij de opening vertelde taalambassadeur Simon (een Nederlandse ex-laaggeletterde) dat hij pas na zijn pensionering heeft leren lezen en schrijven: “Er ging een wereld voor mij open, eindelijk was er iemand die mij wilde helpen met leren lezen. De eerst keer dat ik een tekst kon lezen heb ik de hele weg naar huis zitten huilen. Een Taalpunt is erg belangrijk voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven, omdat laaggeletterden in de eerste plaats een plek nodig hebben waar ze met respect worden behandeld en een steuntje in de rug krijgen.” Laaggeletterdheid is een groot probleem in Nederland en komt onder zowel autochtonen als allochtonen voor. Berekeningen hebben aangegeven dat er in de regio Amstelland en Meerlanden ongeveer 10.000 mensen leven die laaggeletterdheid zijn. De gemeenten Aalsmeer, Amstelveen en Uithoorn hebben daarom besloten om samen te werken om dit probleem regionaal aan te pakken.

Wethouder Gertjan van der Hoeven: “Ik ben geschrokken van de cijfers over laaggeletterdheid. Daarom ben ik blij met de opening van het Taalpunt. Met het leren van basisvaardigheden op het gebied van taal en digitale kennis kunnen inwoners beter meedoen in de samenleving. De zorg voor kwetsbare inwoners gaat de gemeente aan het hart en door goede preventie willen we grotere problemen voorkomen. Het Taalpunt is hier een mooi voorbeeld van: er wordt laagdrempelig ondersteuning en hulp geboden, waardoor mensen zich uiteindelijk makkelijker zelf kunnen redden.”

Taalhuis Amstelland

Het Taalpunt maakt onderdeel uit van het Taalhuis Amstelland. In het Taalpunt kan iedereen terecht voor advies en informatie over het taalaanbod in de buurt. Er zijn ook programma’s op de computer waarmee zelf gewerkt kan worden. Cursisten en taalvrijwilligers kunnen het Taalpunt ook gebruiken als ontmoetingsplek om samen te oefenen. Tijdens het inloopspreekuur op dinsdag van 10.00 tot 13.00 uur zit er een taalvrijwilliger die de taalvrager meteen helpt. Tijdens de openingstijden van de bibliotheek kunnen de bibliotheekmedewerkers bezoekers met een taalvraag informeren en zo nodig doorverwijzen. Voor meer informatie: www.debibliotheekamstelland.nl/taalhuis