Royal FloraHolland: Handel trekt aan

Aalsmeer – De handel in bloemen en planten trekt aan. Royal FloraHolland sluit 2016 naar verwachting af met een omzet van ruim 4,6 miljard euro, een groei van 3,8% ten opzichte van 2015. Om de ambities voor 2020 te behalen, gaat Royal FloraHolland volgend jaar alle zeilen bijzetten. Dat blijkt uit de Algemene Ledenvergadering van 8 december.

Lucas Vos, CEO Royal FloraHolland: “Volgend jaar gaan we wederom versnellen met de uitvoering van onze strategie richting 2020. We investeren stevig in digitale oplossingen, brengen onze dienstverlening en kosten op orde en gaan efficiënter werken voor onze leden en hun klanten.”

Ambities

De wereldwijde handel in bloemen en planten is sterk in verandering. Zo dienen nieuwe markten zich aan, is de verkoop via digitale kanalen in opmars en verkopen kwekers steeds vaker zonder de veilingklok hun sierteelt aan klanten. Royal FloraHolland wil inspelen op deze ontwikkelingen en ook in de toekomst gezonde bedrijfsresultaten blijven behalen. In 2020 wil de sierteeltcoöperatie een substantiële groei van de marges voor haar leden en klanten bereiken. Ook wil Royal FloraHolland dat in 2020 meer consumenten meer bloemen en planten kopen. Om deze ambities en de benodigde vernieuwing te realiseren, is het nodig dat de operationele kosten in 2020 met een derde zijn verlaagd.

Investeringen

In 2017 gaat Royal FloraHolland door met het uitvoeren van strategische vernieuwingsprogramma’s waarmee in 2015 is gestart. Hiervoor is 20 miljoen euro begroot. Dat geld wordt onder meer ingezet om omzetgroei te realiseren in nieuwe markten en met duurzame start ups in de sierteeltsector. Ook wordt het commerciële veilproces en de logistiek daaromheen verbeterd. Voor 2017 is 72 miljoen euro aan investeringen begroot, waarvan 16 miljoen euro in bijzondere vastgoedprojecten, zoals de verbouwing van de hallen en kantoren in  Aalsmeer. De bedrijfsruimten worden daardoor veiliger, gezonder en voldoen beter aan de wensen van klanten. Digitaal wordt de standaard in de sierteelt. De investeringen in ICT komen volgend jaar op 14 miljoen euro en gaan grotendeels naar de ontwikkeling van een digitaal handelsplatform.

Kostenverlaging

De operationele kosten bedragen in 2016 349 miljoen euro. Royal FloraHolland wil die in 2017 met 8 miljoen euro verlagen naar 341 miljoen euro, door efficiënter te werken, bedrijfsactiviteiten te beëindigen en deels uit te besteden. Dat betekent helaas ook dat er van zo’n honderd mensen afscheid wordt genomen.

Omzetprognose

De totale omzet zal naar verwachting volgend jaar met ruim 170 miljoen euro stijgen tot 4,8 miljard euro. Die groei wordt vooral verwacht in de directe stromen; bloemen en planten die de kweker rechtstreeks verkoopt aan de groothandel, exporteur of retailer. De verkoop van sierteelt  via de veilingklok zal naar verwachting licht dalen.