Raad akkoord met initiatiefvoorstel Noorddammerweg

De Kwakel – Donderdag 1 april heeft de gemeenteraad ingestemd met het initiatiefvoorstel om de bouw van 15 vrijstaande woningen mogelijk te maken op de locatie Noorddammerweg 68 in De Kwakel. Het terrein, met als huidige bestemming bedrijven en agrarisch, leent zich bij uitstek voor het realiseren van bouwkavels en voldoet daarmee aan een grote behoefte binnen de gemeente Uithoorn.

Inmiddels is er een stedenbouwkundig plan en wordt een bestemmingsplanprocedure voorbereid. Vooruitlopend hierop worden omwonenden geïnformeerd en kunnen zij zienswijzen indienen. Centraal in het stedenbouwkundig plan is het behoud van het landelijke karakter van de Noorddammerweg. Naast de inrichting van twee groene hofjes zal het gehele gebied omgeven worden door veel groen.

Lintbebouwing

Direct aan de Noorddammerweg zijn naast de bestaande woning zes nieuwe woningen bedacht. Door de variatie in type en bouwstijl sluiten deze aan bij karakteristieke lintbebouwing van de Noorddammerweg. Achter deze “lintbebouwing” liggen twee groene hofjes. Rondom ieder hof liggen vier woningen. Door ook hier weer te spelen met verschillende woontypes en groottes, krijgt het gehele plan een speelse en landelijke uitstraling.

Het is de wens van zowel de gemeente als de initiatiefnemers dat de bouwkavels bij voorrang ter beschikking komen aan Uithoornaars om daarmee ook de doorstroming in de woningvoorraad van Uithoorn te bevorderen. Met de start van de voorbereidingen voor een bestemmingsplanprocedure worden omwonenden geïnformeerd en is er mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Naar verwachting zal de bestemmingsplanprocedure op z’n vroegst eind 2021 afgerond zijn, waarna de verkoop van start kan gaan.