Vervuilend vliegtuig

Meedenken met LVNL om hinder vliegverkeer te verminderen

Aalsmeer – Omwonenden en andere betrokkenen kunnen eind september en begin oktober meedenken en -praten over door Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) en Schiphol voorgestelde maatregelen om hinder van het vliegverkeer te verminderen. LVNL en Schiphol organiseren daartoe vijf bijeenkomsten, waarvan drie op locatie en twee online. Bij de bijeenkomsten op locatie wordt vanzelfsprekend rekening gehouden met de coronamaatregelen en -richtlijnen.

Schiphol en LVNL lanceerden in maart 2020 een gezamenlijk programma met maatregelen om geluidshinder door vliegverkeer af te laten nemen. Schiphol en LVNL zetten de inspanning om hinder te beperken onverminderd door, ook nu er door de coronacrisis minder vluchten zijn. 

De maatregelen zijn verdeeld over vier thema’s: baangebruik, vliegtuigtypes, vliegroutes en -procedures overdag en vliegen in de nacht. LVNL en Schiphol ontwikkelden het programma op basis van suggesties en voorstellen van bewoners, bestuurders, het Regioforum van de Omgevingsraad Schiphol, de top 20 klachten bij Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS), eigen expertise en innovaties in luchtvaarttechnieken en -systemen. 

Bijeenkomsten

LVNL en Schiphol nodigen belangstellenden en betrokken uit te reageren op de maatregelen. Dat kan tot en met oktober via minderhinderschiphol.nl en op de volgende momenten en locaties. Op maandag 28 september worden bijeenkomsten gehouden in De Oude Veiling in de Marktstraat.

Sessie 1: van 15.30 tot 16.30 uur

Sessie 2: van 17.00 tot 18.00 uur

Sessie 3: van 19.00 tot 20.00 uur.

In Assendelft wordt in ‘Het Wapen van Assendelft’ drie sessies (zelfde tijden) gehouden op dinsdag 29 september en op dinsdag 6 oktober is een bijeenkomst (met drie sessies) in Nieuwe Wetering, locatie ‘Tussen Kaag en Braassem’.

Op woensdag 7 en donderdag 8 oktober vinden online bijeenkomst via Skype Broadcast plaats. Woensdag van 19.30 tot 20.30 uur en donderdag van 11.00 tot 12.00 uur. Aanmelden kan via www.minderhinderschiphol.nl/geef-je-mening. Vanwege de coronarichtlijnen is er bij de locaties in Aalsmeer, Assendelft en Nieuwe Wetering een maximum aantal deelnemers mogelijk.