Kennismakingstoer van burgemeester in volle gang

Uithoorn – De kennismakingstoer door Uithoorn van burgemeester Heiliegers is in volle gang. Donderdag jl. was hij bezoek bij de Uithoornse Reddingsbrigade in zwembad de Otter waar hij kennismaakte met de jongste leden en instructeurs. Na zijn aanstelling als burgemeester liet hij in een brief aan de Uithoornaars weten dat hij er trots op is dat hij beëdigd is. Omdat hij zoveel mogelijk mensen wil ontmoeten riep hij inwoners op om hem uit te nodigen om kennis te maken. Daar is veel respons op gekomen. Heiliegers:,, Hier heb ik dan ook -naast mijn reguliere werkzaamheden als burgemeester- de komende drie maanden voor ingepland. Want naast kennismaken met bewoners, het verenigingsleven en de lokale ondernemers ga ik ook op bezoek bij alle raadsleden. Ik kijk er enorm naar uit.”

Hartelijk ontvangen

Afgelopen donderdag werd de burgemeester hartelijk ontvangen door de Uithoornse Reddingsbrigade in zwembad De Otter aan de Sportlaan. Een vereniging dat al ruim vijftig jaar bestaat en drijft op vrijwilligers. De burgemeester kon -nadat hij de ‘charmante’ blauwe hoesjes over zijn schoenen had gedaan, kennismaken met de instructeurs en de ruim 40 leerlingen. De kinderen vonden het in het begin best spannend, maar al snel wilden ze toch een praatje met hem maken. Ze lieten hem enthousiast zien hoe je met een touw een drenkeling uit het water moet halen, waarna hij het zelf moest proberen. En dat deed de burgemeester best goed voor zo’n eerste keer, zo was de mening van de kinderen.

Meer dan 50 jaar

De Uithoornse Reddingsbrigade is één van de 180 reddingsbrigades die is aangesloten bij Reddingsbrigades Nederland, ook wel KNBRD: Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen genoemd. ,,Mooi om te zien dat deze vereniging al meer dan 50 jaar bestaat hier in Uithoorn en hoe de vrijwilligers met zoveel plezier hun kennis op de kinderen overbrengen. Ik vind het bijzonder dat Uithoorn zo’n bloeiend verenigingsleven heeft dat vaak gedreven wordt door vrijwilligers,” vertelt Heiliegers. De kennismakingstoer gaat de komende drie maanden verder. Deze week gaat hij nog onder andere pannenkoeken eten met een groep bewoners in Zijdelwaard.