Het blijft ’s nachts 130 km/u op de A2

Regio – Er mocht en mag nu voortaan altijd vanaf 19.00 uur ’s avonds tot 06.00 uur in de ochtend 130 km/u worden gereden op de A2 tussen Holendrecht en Vinkeveen vice versa. Daarover heeft de Raad van State recent uitspraak gedaan. Dat betrof het beroep wat De Ronde Venen (en met haar Stichtse Vecht) had ingesteld naar aanleiding van het besluit van de Rechtbank Midden-Nederland. Die had de voormalige minister van Verkeer & Waterstaat, Melanie Schulz van Haegen, twee jaar geleden in het gelijk gesteld om die snelheid op de A2 in de nachtelijke uren te mogen rijden.

Dit ondanks alle protesten van beide gemeenten die tegen dat besluit beroep aantekenden. Later trok Stichtse Vecht haar beroep in omdat het volgens haar weinig kans van slagen had. Inderdaad, de rechtbank verwierp het beroep in september vorig jaar. Reden dat de gemeente De Ronde Venen zich ten langen leste wendde tot de Raad van State. Die heeft nu uitspraak gedaan waarbij de bezwaren voor de derde keer van tafel zijn geveegd.

Overlast
De gemeente heeft vanwege geluidsoverlast en aantasting van de luchtkwaliteit langs de A2 steeds gepleit voor een maximum snelheid van 100 km/u overdag én ’s nachts. Dat ligt trouwens ook ten grondslag aan de afspraken met de toen nog zelfstandige gemeente Abcoude die destijds grondgebied afstond om de verbreding van de A2 mogelijk te maken. Dit met de afspraak dat de snelheid 100 km/u zou blijven, mede om woningbouw in het Land van Winkel, wat niet ver van de A2 ligt, mogelijk te maken.

Maar ook omdat het vliegverkeer van en naar Schiphol al voor veel fijnstof, verdere luchtverontreiniging en geluidsoverlast zorgt. Opgeteld bij de uitstoot van het autoverkeer zou de Europese norm hiervoor overschreden worden. Voorts was de gemeente van mening dat de minister onvoldoende onderzoek had gedaan naar de gezondheidsaspecten in de regio.