Grote vogelshow in De Bloemhof

Aalsmeer – De vereniging van Vogelvrienden voor Aalsmeer en Omstreken  organiseert elk jaar een grote vogeltentoonstelling. Dit jaar mag de afdeling de district-tentoonstelling van Noord-Holland voor het eerst in haar 63 jarig bestaan organiseren. Het  hoogtepunt van elke vogelvereniging is het organiseren van deze tentoonstelling waar vogels door vogelliefhebbers worden gebracht en beoordeeld door erkende keurmeesters, aangesloten bij de Nederlandse Bond voor Vogelliefhebbers. Voor elke vogel wordt een keurbriefje ingevuld met de toegekende keurpunten. Wie het hoogst eindigt is kampioen of algemeen kampioen. Bij de opening is het afwachten hoe de stand is van de behaalde punten en wie uiteindelijk de kampioen of algemeen kampioen wordt. Wat zal het zijn 92,93 of zelfs 94 punten? Het is afwachten tot de prijsuitreiking. Ook de jeugd is aanwezig op deze tentoonstelling en wel met een eigen  vogelafdeling. Dit jaar zijn er 6 jeugdige inzenders met totaal 35 vogels die mee doen aan deze geweldige show. In totaal zijn er 1116  vogels ingezonden, bestaande uit kanaries, tropen, kromsnavels en aparte soorten, zoals kaketoes, kleine Cubavink, bastaard putter  en bij de kanaries de speciale houdingsrassen. Er wordt ook een speciale afdeling zangkanaries ingericht en deze vogels zijn getraind op hun zang. De vereniging van Vogelvrienden is trots dat zij zo’n uitgebreid sortiment aan vogels mag tentoonstellen in De Bloemhof aan de Hornweg tijdens de kerstdagen. Verder is er de gelegenheid om deel te nemen aan de tombola, een kopje koffie of thee te drinken in de sfeervolle omgeving en vergeet niet de grote verkoopafdeling met vele soorten vogels te bezoeken! Al met al ruimschoots de moeite waard om een kijkje te komen nemen. De tentoonstelling is open op woensdag 23 december van 20.00 tot 22.00 uur, donderdag 24 december van 10.00 tot 15.00 uur, vrijdag 1e kerstdag gesloten, zaterdag 26 december van 10.00 tot 17.00 uur en zondag 27 december 10.00 tot 15.00 uur. Om 15.00 uur wordt afgesloten met het rad van avontuur waarmee vele prijzen te winnen zijn. Voor inlichtingen: 06-10666878.