Positieve en negatieve gevolgen door coronavirus

Aalsmeer – Afgelopen juni en juli heeft de gemeente een bevolkingspeiling gehouden naar de effecten van het coronavirus in Aalsmeer. In totaal 820 inwoners hebben de enquête ingevuld en dat heeft veel waardevolle informatie opgeleverd.

Veel inwoners geven aan zich goed aan de nieuwe situatie aan te kunnen passen en ervaren vaak ook positieve gevolgen, zoals schonere lucht, minder geluidsoverlast of meer tijd voor elkaar. Jongeren vinden de nieuwe situatie lastiger en zijn vaker eenzaam.

De meeste inwoners geven aan zelf een goede gezondheid te hebben. Wel maken veel inwoners zich zorgen over de gezondheid van naasten.

Voor sommige groepen zijn de negatieve gevolgen van het virus groter dan voor anderen. Dan gaat het om een toename van onrust en stress door (zorgen over) gezondheid of negatieve effecten op inkomen of verslechtering op de arbeidsmarkt. Meer lezen? De rapportage is te downloaden via: https://www.aalsmeer.nl/bestuurorganisatie/publicatie/feiten-en-cijfers_uitkomsten-onderzoek