ChristenUnie-SGP verbijsterd over coalitiebreuk

De Ronde Venen – In een niet mis te verstaan persbericht laat de ChristenUnie-SGP weten hoe zij denken over de coallitatie breuk:

” Op donderdag 24 maart is een einde gekomen aan de coalitie van CDA, Ronde Venen Belang, PvdA/GroenLinks/LokaalSociaal en ChristenUnie-SGP. Dit is het gevolg van het aannemen van een motie van wantrouwen tegen het voltallige college. Deze motie werd nota bene ingediend door de twee grootste coalitiepartijen (CDA en RVB) en gesteund door de VVD. De ChristenUnie-SGP spreekt haar diepe teleurstelling uit over deze gang van zaken. Aanleiding voor de motie was een kritisch rekenkamerrapport over het proces van intergemeentelijke samenwerking met Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel. De directe aanleiding was een passage in dat rapport waarin door de onderzoekers hun interpretatie van de visie van het college op het functioneren van de raad en de coalitiepartijen werd weergegeven. Dit op basis van interviews met een deel van het college.

Kritische opmerkingen
Daarbij merken we op dat het een rapport met kritische opmerkingen is, bedoeld om er met elkaar van te leren. En dat het een rapport is van de rekenkamer en niet van het college waardoor je de inhoud het college ook niet kunt aanrekenen.
Naar het oordeel van de ChristenUnie-SGP is de dieperliggende oorzaak dat CDA en RVB, al langer van deze coalitie af wilden en een stok zochten om de hond te slaan.
Het is des te teleurstellender omdat een uitstekend college nu naar huis wordt gestuurd. Een college waar ook ondernemers en inwoners zeer tevreden over waren. Een college dat verdienstelijk werk leverde onder andere door een uitstekende invoering van de nieuwe taken in het sociaal domein. Daarvoor werden onlangs nog de complimenten van de ANBO ontvangen. Maar ook de harmonisatie van de sportvelden, het weer op orde brengen van de financiële reserve en het op gang brengen van de woningbouw, het inrichten van het jeugdbeleid en het in goed overleg met omwonenden oplossen van de problemen met groot aantal gevaar gevende bomen zijn enkele voorbeelden van de successen van dit college.

Crisis
Ten tijde van de crisis rondom de zondag openstelling vorig jaar is ons dat van verschillende kanten aangegeven en op het hart gedrukt dit college niet te laten vallen. De ChristenUnie-SGP heeft toen haar bestuurlijke verantwoordelijkheid genomen en wij hebben onze nek uitgestoken door het college te blijven steunen. CDA en RVB kiezen er nu om opportunistische redenen voor dat niet te doen en laat de samenleving voor hun gedrag opdraaien. Met het naar huis sturen van alle vier de wethouders is uiteindelijk de inwoner van De Ronde Venen de dupe. Als gevolg van het handelen van met name CDA en RVB stagneert het verder uitvoeren van goed beleid, is er instabiliteit in het lokaal bestuur en worden vier prima functionerende wethouders werkloos, wat de gemeente overigens weer veel wachtgeld gaat kosten.
De ChristenUnie-SGP-fractie overigens blijft beschikbaar voor het nemen van bestuurlijke verantwoording, waar dat van ons gevraagd wordt”, was getekend Fractie ChristenUnie-SGP De Ronde Venen, Wim Stam, fractievoorzitter en Ton van Sligtenhorst , raadlid.

Op bijgaande foto het voltallige college