WALRAVEN EN VAN ’T HUL BUNDELEN KRACHTEN

 

<kop 24>WALRAVEN EN VAN ’T HUL BUNDELEN KRACHTEN

 

De Ronde Venen – Sinds afgelopen donderdag 5 februari is met de ondertekening van het contract de samenwerking tussen de Walraven Group en Van ’t Hul Accountants officieel een feit. Deze samenwerkingsovereenkomst is een belangrijke stap in de verdere professionalisering van Walraven en de groei naar een internationaal toonaangevende organisatie. Met het realiseren van een joint venture in Dubai en de vestiging van een verkoopkantoor in Hongarije is de Walraven Group hard op weg ‘een topspeler in de wereldwijde installatiemarkt te zijn’ . Met de inschakeling van Van ’t Hul Accountants investeert Walraven in haar medewerkers; door middel van HRM 2.0 krijgen medewerkers zelf de verantwoordelijkheid en de regie over hun gegevens (loonstroken, adreswijzigingen, verlofaanvragen, declaraties). Met een ferme handdruk van Pelle van Walraven en Bob van ’t Hul werd de samenwerking tussen de beide bedrijven bevestigd. The sky is no longer the limit! (Voor meer informatie zie de Nieuwe Meerbode 11 februari)