Vrijwilligerscentrale: “Het begint met een luisterend oor”

Aalsmeer – “Corona zorgde ervoor dat de Aalsmeerse vrijwilligers die graag bij iemand op bezoek komen thuis moesten blijven. Zij bezochten hun dorpsgenoten voor een praatje, hulp in de tuin of om ergens naar toe te brengen met de auto. Alleen al het aantal geregistreerde bezoeken van mensen die dat via Aalsmeer- en Amstelveenvoorelkaar deden bedroeg in 2019 ruim 6.000. Dat is alleen wat Aalsmeervoorelkaar zeker weet, omdat dit mensen zijn die hen bellen. Het team van Aalsmeervoorelkaar bemiddelt tussen de vrijwilliger en diegene die iets nodig heeft. Maar van al die mensen die dat zonder tussenkomst doen, of die elkaar via de websites Aalsmeer- en Amstelveenvoorelkaar.nl vinden, zijn de aantallen onbekend. Geschat wordt dat er meer dan 10.000 keer iemand bij een ander op bezoek komt. Zo maar voor een praatje, een spelletje, om die vastgelopen PC vooruit te krijgen, de tuin te onderhouden en wie weet wat nog meer”, aldus Frans Huissen, directeur van de Vrijwilligerscentrale Amstelland. Dit werk doet de Vrijwilligerscentrale Amstelland al jaren. Voorheen heette dat de Buurthulpdienst. Maar met de opkomst van het internet is dat in een eigentijds jasje gestoken met de websites Aalsmeervoorelkaar.nl en Amstelveenvoorelkaar.nl. De opzet blijft hetzelfde: mensen die iets voor een ander willen doen verbinden aan anderen met een vraag. Zodat zij elkaar makkelijk en veilig kunnen vinden via de websites of gewoon door te bellen. 

Sociaal contact

En toen kwam Corona. Voorelkaar richtte zich direct op de enige hulp die wel op afstand kon: boodschappen doen. Het werd een succes. Vele nieuwe vrijwilligers meldden zich aan, vele nieuwe mensen deden er een beroep op. Nu er versoepeld mag worden, wordt er gekeken wat er in kleine stapjes verantwoord mogelijk is: Voorzichtig wordt toegestaan dat er iemand de tuin komt doen; alleen als er een achterom is en als iemand zijn eigen gereedschap kan meenemen. Sociaal contact nu alleen nog als het buiten kan. Samen met de ANWB wordt bekeken wanneer vervoer per auto weer kan en samen met de GGD wordt gekeken hoe je veilig bij iemand op visite kan. De versoepeling is inmiddels in een nieuwsbrief met alle bekende vrijwilligers en organisaties gecommuniceerd. Opvallend is dat de vraag naar boodschappenhulp nu weer afneemt en de vraag naar sociaal contact stijgt. Je ziet dat ook de vrijwilligers graag de deur weer uit willen. Nu merkt Aalsmeervoorelkaar pas hoezeer mensen het gemist hebben: Het loopje naar die mevrouw daar verderop of het spelletje schaak met die oudere heer, zodat zijn vrouw even de deur uit kan. 

Eenzaamheid

Nu pas begint men zich te realiseren hoeveel mensen er toch in eenzaamheid de afgelopen drie maanden hebben doorgebracht. Er is een enorme zin om elkaar weer te zien, al is het maar op afstand. Vermoed wordt dat Aalsmeervoorelkaar vooral het topje van de ijsberg ziet, namelijk de mensen die mondig genoeg zijn om te vragen, om te bellen. En de mensen die zich aanbieden en daardoor zelf in beweging blijven. De GGD adviseert voor mensen boven de 70 jaar nog steeds thuis te blijven en alleen als het strikt noodzakelijk is bij elkaar op bezoek te gaan. Frans Huissen denkt dat er veel meer eenzaamheid en angst is. Aalsmeerders die niet gewend zijn om iets aan een ander te vragen. Onlangs bleek nog uit onderzoek dat slechts 9% van de 70-plussers hulp van een vreemde inroept als dat nodig is. 

Zijn oproep, juist nu er stap voor stap versoepeld wordt, is daarom: “Blijf naar elkaar omkijken, bel gerust met ons of met Participe. Het begint met een luisterend oor. Een telefoongesprek. Daarna zien we hoe er op een veilige en vertrouwde manier sociaal contact gemaakt kan worden.”  

Voor (boodschappen)hulp of een luisterend oor kan gebeld worden naar 0297-347510 of 0297-326670 of stuur een mail naar team@aalsmeervoorelkaar.nl of team.aalsmeer@participe.nu.