Voorlopige uitslag verkiezingen Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht

In De Ronde Venen hebben woensdag 18 maart 2015 17.614 personen hun stem uitgebracht in verband met de verkiezingen voor de leden van het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht. 33.606 inwoners van de gemeente De Ronde Venen waren opgeroepen hun stem voor deze verkiezingen uit te brengen. Het opkomstpercentage komt daarmee op 52,41 procent.

De voorlopige uitslag van de verkiezingen is als volgt:

 

Partij Aantal behaalde stemmen Percentage behaalde stemmen 2015
Water Natuurlijk 1.852 10,5 %
Partij van de Arbeid (PvdA) 1.230 7,0 %
VVD 3.448 19,6 %
CDA 4.565 25,9 %
Socialistische Waterschapsvereniging 256 1,5 %
Partij voor de Dieren 907 5,1 %
Eigen Woning en Water ! 426 2,4 %
Algemene Waterschapspartij 355 2,0 %
Recreatie Wonen en Water 1.067 6,1 %
ChristenUnie – SGP 1.325 7,5 %
50Plus 1.228 7,0 %
De Groenen 464 2,6 %
Partij voor Mens en Spirit (MenS) 119 0,7 %
     
Blanco/ongeldig 372 2,1 %