Transformatie ABN-AMRO kan (eindelijk) beginnen!

Aalsmeer – Door winkeliersvereniging Aalsmeer Centrum en de fractie VVD zijn vragen gesteld aan het college betreffende de herinrichting van de voormalige ABN-AMRO bank in de Zijdstraat, hoek Punterstraat. Het gebouw staat al geruime tijd leeg. Er zijn wel plannen geopperd om in het gebouw woningen te realiseren, maar vooralsnog wordt geen actie ondernomen.

Hier lijkt nu verandering in te komen. Er was bij de gemeente een misverstand ontstaan over de aanvraag van de benodigde vergunning. De aanvraag was in het voorjaar gepubliceerd, maar op een ander adres (Punterstraat versus Zijdstraat). Daardoor heeft het verlenen ervan ruim een half jaar op zich laten wachten.

Afgelopen 16 december 2022 is dan toch de benodigde omgevingsvergunning verleend voor het transformeren van een kantoorgebouw naar wooncomplex. Er kan nu dus (eindelijk) aangevangen worden met de herinrichting. Het voornemen is om op de begane grond zes woningen en één extra woning op de verdieping te realiseren.

Onderzoek en verbeterplan

De vertraging was, zo schrijft het college in een brief aan de gemeenteraad, de steen des aanstoots om in te grijpen in de ambtelijke AA-organisatie. “Er is indringend gesproken met de AA-organisatie en er gaat lering uit deze casus getrokken worden en verbeteringen in het werkproces doorgevoerd worden. Er is een aantal gebeurtenissen dat laat zien dat er bij de afdeling fouten zijn gemaakt. Dit moeten we aanpakken. We hebben afgesproken onderzoek te laten uitvoeren en vervolgens een plan van aanpak en een verbeterplan met maatregelen op tafel te krijgen.”