Tarieven begraafplaats in 2021 omlaag

Aalsmeer – Afgelopen donderdag 25 juni is de Kadernota 2021 in de gemeenteraad behandeld en vastgesteld. In de Kadernota staan de uitgangspunten voor de gemeentebegroting voor de komende jaren. Een onderdeel van deze Kadernota was verlaging van de tarieven van de algemene begraafplaats aan de Ophelialaan.

“We hebben een prachtige algemene begraafplaats in Aalsmeer”, zegt wethouder Robert van Rijn. “Met deze tariefsverlaging brengen we onze tarieven meer in balans met begraafplaatsen in de omgeving en houden we het begraven op deze mooie plek betaalbaar.” 

Zowel de kosten voor het begraven in een (particulier) graf als de kosten voor het algemeen onderhoud van de begraafplaats worden in 2021 naar beneden bijgesteld.