St. Antonius en Zuwe Hofpoort één ziekenhuisorganisatie

Regio – Het St. Antonius Ziekenhuis Utrecht/Nieuwegein en het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis Woerden zijn per 1 januari 2016 juridisch gefuseerd. De bestuurlijke fusie vond plaats op 12 oktober 2015. Nu de huizen ook juridisch gefuseerd zijn betekent dit dat ze officieel één ziekenhuisorganisatie zijn. Door de fusie ontstaan nieuwe mogelijkheden voor verdere kwaliteitsverbetering van de patiëntenzorg in de regio. Uitgangspunt is dat de zorg voor patiënten zoveel als mogelijk dichtbij is, maar geconcentreerd wordt als het nodig is. Het uitgangspunt voor de inrichting van de nieuwe ziekenhuisorganisatie is de beste zorg voor de patiënt op de juiste plek. Zorg dichtbij als het kan en verder weg als het moet. Voor meer info lees de Nieuwe Meerbode woensdag 6 a.s. januari