Petitie: Restafval eens in de twee weken ophalen

Aalsmeer – Het nieuwe plan van de gemeente om restafval nog maar eens per maand op te halen is bij een groot aantal inwoners niet in goede aarde gevallen. Sterker nog, er is een petitie opgestart om dit idee de kop in te drukken. Met de maatregel om GFT in de zomermaanden elke week op te halen, is alom tevredenheid. Dat het plastic vanaf 2021 ook aan huis opgehaald gaat worden, zijn nog vraagtekens. Plastic in zakken bewaren en op de ophaaldag aan een lantaarnpaal voor de deur hangen? Hallo zwerfafval en ongedierte!

Maar voor vooral veel onrust zorgt het voornemen om de grijze bak met restafval nog maar één keer in de vier weken op te halen. Grotere gezinnen, die nu al alles scheiden, hebben al moeite met één keer in de twee weken, laat staan eens in de maand. “Deze verandering moet teruggedraaid worden. Misschien kunnen wij Aalsmeerders ons ongenoegen laten blijken middels een petitie en kunnen we zo hopelijk de gemeente nog eens laten nadenken over deze plannen”, aldus de initiatiefnemers van de petitie. Afgelopen zaterdag 29 augustus is de petitie op facebook gezet en inmiddels (dinsdag 1 september) hebben 1.163 inwoners aangegeven voorstander te zijn van ‘restafval gewoon één keer in de twee weken’. 

Op donderdag 3 september, komen de leden van de commissie bijeen om over het nieuwe afvalbeleid te discussiëren. Vast en zeker dat ook de fracties inmiddels op de hoogte zijn van de (populariteit) van de petitie en gaan zij deze wens van inwoners betrekken bij de uiteindelijke besluitvorming. Vooralsnog is deze gepland in de raadsvergadering van 17 september, maar het zou zo maar een maandje later kunnen worden. Eens met de wens in de petitie? Dan tekenen via secure.avaaz.org.