Ontwerpbestemmingsplan fietsbrug ter inzage

De Ronde Venen – Het ontwerpbestemmingsplan fietsbrug Nigtevecht voor het Rondeveense gebied, ligt vanaf 21 november zes weken ter inzage. Het project betreft de aanleg van een fietsbrug en een natuurverbinding over het Amsterdam-Rijnkanaal ten oosten van Abcoude en ten zuiden van Nigtevecht, op de gemeentegrens tussen Stichtse Vecht en De Ronde Venen.

De fietsbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal zal ten zuiden van Nigtevecht worden aangelegd, tussen de betonfabriek en de sportvelden. Er zijn twee bestemmingsplannen van toepassing, te weten het bestemmingsplan Buitengebied Abcoude (2009) en het bestemmingsplan Landelijk Gebied Loenen (2003). Beide bestemmingsplannen bieden niet de mogelijkheid een fietsbrug te realiseren.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen op het ontwerpbestemmingsplan een zienswijze kenbaar maken bij de gemeenteraad van De Ronde Venen. Deze zienswijze kunt u mondeling of schriftelijk indienen. Schriftelijke zienswijze kunt u alleen richten aan de Raad van de gemeente De Ronde Venen, Postbus 250, 3640 AG te Mijdrecht. Voor mondelinge zienswijzen maakt u een afspraak met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via ruimtelijkeontwikkeling@derondevenen.nl of 0297 291616.

Het ontwerpbestemmingsplan is vanaf 21 november op de volgende manieren te raadplegen: De papieren versie van het bestemmingsplan kunt u inzien bij de afdeling Omgevingszaken in het gemeentehuis te Mijdrecht. Deze afdeling werkt op afspraak. Wilt u een afspraak, stuur dan een mail naar omgevingszaken@derondevenen.nl. Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl of http://0736.ropubliceer.nl.