Inkomensondersteuning voor chronisch zieken en gehandicapten

De Ronde Venen – Inwoners van De Ronde Venen met een laag inkomen, die door chronische ziekte en/of beperking te maken hebben met hoge ziektekosten, krijgen aan het einde van het jaar een vast bedrag van € 100,- uitgekeerd. Dit heeft het college van B en W dinsdag 17 februari vastgesteld. De inkomensondersteuning is een nieuwe jaarlijkse regeling die voor chronisch zieken en gehandicapten. Dit vanwege de afschaffing van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de regeling Compensatie Eigen Risico (CER) per 1 januari 2014. Om voor de inkomensondersteuning in aanmerking te komen kunnen inwoners tot 31 augustus 2015 een aanvraagformulier indienen bij gemeente De Ronde Venen. Aan elke inwoner die voldoet aan de voorwaarden keert gemeente De Ronde Venen een vast bedrag uit van € 100,-. Dit bedrag wordt aan het einde van het jaar uitgekeerd en heeft betrekking op het jaar 2014. In oktober 2015 bekijkt de gemeente of het vaste bedrag naar boven kan worden bijgesteld. Dit is afhankelijk van het beschikbare budget en het aantal aanvragen dat wordt ingediend. Vorig jaar heeft het CAK gebruikers van de Wtcg en/of CER een brief gestuurd over de afschaffing van deze regelingen. In deze brief is aan gebruikers van deze regelingen toestemming gevraagd voor het delen van contactgegevens met de gemeente. Inwoners die de antwoordkaart hebben teruggestuurd, en daardoor bekend zijn bij gemeente, ontvangen binnenkort automatisch een brief met een toelichting op de Inkomensondersteuning voor chronisch zieken en gehandicapten. Het aanvraagformulier is af te halen aan de balie van het gemeentehuis of te downloaden via de website www.derondevenen.nl.