Greenport event ‘Je bedrijf in beweging’

Regio – Vernieuwen of uitbreiden? Of je bedrijf verplaatsen? Een nieuwe start maken? Hoe organiseer je dat? Waar begin je en welke stappen moet je vervolgens zetten? Wie heb je daar bij nodig? Deze vragen stonden centraal tijdens het Greenport Aalsmeer jaarevent ‘Je bedrijf in beweging’ op 2 november in Hoofddorp.

Tijdens het event zijn de resultaten van de Ondernemersverkenningen gepresenteerd in opdracht van Greenport Aalsmeer is geïnventariseerd wat de bedrijfsplannen en – wensen zijn van de glastuinbouwondernemers in de 6 Greenport- gemeenten ten aanzien van hun locatie. Er zijn in totaal 789 bedrijven onderzocht, waarvan er 326 persoonlijk zijn geïnterviewd; goed voor 80% van het glasareaal.

Herstructurering 

Een belangrijke conclusie uit de verkenning is dat er in de toekomst een potentiële ruimtebehoefte is van 631 hectare bij glastuinbouwondernemers. Ook blijkt dat de keuze voor uitbreiden, verplaatsen of blijven mede wordt gemaakt op basis van de duurzame voorzieningen in een gebied: van de geïnterviewden heeft een kwart behoefte aan een warmte- en CO2-net, een derde wil snel internet. Een kwart van de ondernemers is bereid om hier zelf in te investeren.

Volgens Jaap Bond, voorzitter Greenport Aalsmeer, is de herstructurering van de glastuinbouw in de regio Aalsmeer een puzzel die de komende jaren, samen met ondernemers, gemeenten en de Provincies moet worden gelegd: “De komende periode zullen daarom soms stevige discussies met de verschillende partijen worden gevoerd. Koste-wat-het-kost moeten we constructief met elkaar in overleg blijven en oog hebben voor elkaars belangen en wensen.”

Anders denken

Toponderneemster Annemarie van Gaal liet de aanwezigen tijdens het event inzien dat je zelf stappen moet zetten en ‘anders moet denken’ om toekomstproof te zijn. Als succescase liet zij De Proefschuur zien, een coöperatie van 50 glastuinders, vollegronds-groentetelers en glastuinders op Voorne Putten. Ze zetten hun producten gezamenlijk in de markt als ‘in de regio gekweekt’ en willen dankzij het eigen merk meer rendement halen.

Sjaak van der Tak, de nieuwe voorzitter van LTO Glaskracht, gaf aan er nu duidelijk is wat de ondernemers willen en dat dit het nu vertaald wordt in de ruimtelijke visies van de gemeenten: “Het is belangrijk dat de gemeenten het beleid uit deze ruimtelijke visies voor minimaal  tien jaar vastzetten zodat ondernemers ook weten waar ze aan toe zijn.”

Vertrouwenspersoon 

Samen met Bart Oostveen, regionaal bestuurder LTO Glaskracht, presenteerde Van der Tak tijdens het event de vertrouwenspersonen, die per 1 januari 2018 aan de slag gaan vanuit LTO Noord Glaskracht.  Ondernemers die willen stoppen, verplaatsen of uitbreiden, maar niet weten waar, kunnen bij de vertrouwenspersoon terecht om te achterhalen waar er ruimte is voor de plannen. Van der Tak: “Als we zo stoppers en vernieuwers aan elkaar kunnen knopen dan kan dit een enorme boost geven aan de individuele plannen, maar ook aan de vernieuwing van het hele gebied. Daar doen we het voor!”

Samenwerken
Jaap Bond en Jeroen Nobel namens Greenport Aalsmeer en Rob van den Ende van ontwikkelingsbedrijf HOT Nederland hebben tijdens het event afgesproken om te gaan samenwerken om de herstructurering, modernisering en verduurzaming van de glastuinbouw in Greenport Aalsmeer te stimuleren. De middag is afgesloten met een aantal interactieve LABS, waarbij de bezoekers in gesprek konden gaan met collega-ondernemers, gemeenten, Annemarie van Gaal, financiële specialisten en de vertrouwenspersonen.

 

Foto: Rob van den Ende van Ontwikkelingsbedrijf HOT, Jaap Bond en Jeroen Nobel van Greenport Aalsmeer spreken af te gaan samenwerken op het Greenport Aalsmeer Event.