Flora Futura en de digitale veilingklok

Aalsmeer – Flora Futura is groot voorstander van de karren fysiek voor de klok. De beperkte toegang tot de veilingtribunes de afgelopen weken, veroorzaakt door corona, laat echter zien dat digitale ontwikkelingen op de klok snel kunnen gaan. Voor Flora Futura is het van groot belang dat de ontwikkelingen zo worden gestuurd dat iedereen daar toch goed mee uit de voeten kan. Flora Futura is als externe partij betrokken bij het doorontwikkelen van de klok op de exportveilingen. Samen met de telers- en handelsachterban is daarom nagedacht over de belangrijkste voorwaarden waar een toekomstbestendige klok aan moet voldoen

Aanleiding voor deze inventarisatie zijn de plannen van Royal FloraHolland (RFH) die een 100% digitale klok nastreeft om op de toekomst voorbereid te zijn. Het huidig beeldveilen is niet toekomstbestendig, zo concludeert de veiling. Het belangrijkste euvel is de kwaliteit van de getoonde foto’s.

Op dit moment dient veilinglocatie Eelde als showcase, hier wordt het toekomstige beeldveilen neergezet dat als voorbeeld moet dienen voor de exportlocaties. Voor Flora Futura reden genoeg om na te denken over een richting die voor zowel telers als handelaren werkbaar is. Hiervoor zijn de volgende voorwaarden geformuleerd:
• De vernieuwde klok moet een verbeterde versie zijn van de huidige fysieke klok;
• De etalagefunctie moet behouden blijven, zodat nieuwe producten en seizoensproducten goed zichtbaar zijn;
• Een vernieuwde klok moet impulsaankopen blijven faciliteren;
• Een actuele foto van de geveilde partij (bijvoorbeeld een kar foto) is essentieel,
naast een actuele detailfoto.

Ook het kunnen schouwen van producten blijft van groot belang, daarom is Flora Futura geen voorstander van af-tuin veilen. Schouwen wordt dan namelijk onmogelijk, evenals het maken van een actuele foto. De verwachting is echter niet dat in de toekomst het totale aanbod af-tuin wordt geveild, al is het maar omdat dit lang niet voor alle handelsbedrijven interessant en werkbaar is.

De emotionele beleving van het kopen op de tribune is voor Flora Futura cruciaal, ook als KOA in de toekomst de standaard wordt. Sfeer en omgeving zijn namelijk mede bepalend voor de prijszettingen. Al deze punten worden bij RFH onder de aandacht gebracht door Flora Futura in samenwerking met de SLB. Beide als externe partij betrokken bij het RFH project dat de uitrol van beeldveilen over de export-veilingen moet implementeren.

Flora Futura is een vakvereniging waarvan zowel bloemen- of plantentelers als handelaren lid zijn. Deze unieke samenwerking maakt het mogelijk om belangen te behartigen die voor beide doelgroepen relevant zijn. Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met Frank Timmermans, voorzitter Flora Futura, via info@florafulura.nl.

Foto: Flora Futura