Muziek op eilanden en boten in Westeinder verboden!

Aalsmeer – De voorzitter van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland heeft met ingang van 14 augustus een Noodverordening ingesteld waardoor het nu verboden is om geluidsapparatuur op eilanden en op boten in de Westeinderplassen aan te hebben.

Recente ervaringen met grote groepen feestende jongeren op het water en op eilandjes in de Poel waarbij de ingestelde 1,5 meter afstand maatregel niet in acht wordt genomen en harde muziek te horen is, zijn de aanleiding hiertoe.

“De aanwezigheid van deze grote groepen jongeren bij zogenaamde popup-feesten op het water en eilandjes in Aalsmeer vergroot op onaanvaardbare wijze de kans op verdere verspreiding van het coronavirus”, zo stelt de voorzitter van de Veiligheidsregio.

De Covid19 Noodverordening van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland biedt de mogelijkheid om de aanwezigheid van geluidsapparatuur te verbieden, met uitzondering van woningen en daarbij behorende erven, teneinde (popup) feesten op het water en eilandjes in de Westeinderplassen tegen te gaan.