Ergernis over vele afval rond inzamelpunten

Aalsmeer – De inwoners van Aalsmeer en Kudelstaart verdienen een compliment als het gaat om scheiden van afval. Massaal wordt plastic en blik apart gehouden van restvuil. Een minpuntje moet helaas gegeven worden voor het ontdoen van al dit plastic. Als de plasticbak vol zit, is het de bedoeling dat het plastic en blik weer even mee naar huis wordt genomen, maar hier denkt menigeen anders over. En als er één schaap over de dam is, volgen er meer…

Het resultaat: Bergen afvalzakken rond de inzamelpunten in Kudelstaart. Wie dacht even naar een ander inzamelpunt te rijden, kwam bedrogen uit. Ook hier ‘bergen’ rond de bakken. Het gaf afgelopen week (weer) behoorlijke ergernis bij vele inwoners. Waarschijnlijk is flink opgeruimd en weggebracht met als resultaat tot en met woensdag 6 mei een behoorlijk troep bij de inzamelpunten in Kudelstaart én boze reacties: “De overheid promoot al jaren het gescheiden inzamelen van plastic en vanaf dag één loopt het niet goed in de gemeente Aalsmeer.”

Afvalberg rond inzamelpunt bij Zwanebloemweg.

Dat het vol lag bij alle inzamelpunten, vindt een inwoner wel begrijpelijk: “Als je vier verzamelplaatsen hebt gehad en alles zit al dagen vol, dan ben je er als inwoner wel klaar mee.” Uiteraard is melding gedaan bij de gemeente en Meerlanden. Aan het ‘mogelijke hiaat in het ophaalschema’, aldus de Dorpsraad Kudelstaart, is direct gehoor gegeven.

Donderdag 7 mei zijn alle afvalzakken opgehaald en de containers geleegd. Het is weer netjes in de Kudelstaartse wijken en het plastic kan/mag dus weer gebracht worden. Blijft voor nu de vraag open of er, gezien het feit dat dit niet de eerste keer is, wel voldoende inzamelpunten zijn in Kudelstaart. De capaciteit uitbreiden lijkt geen overbodige luxe!