Enquête politie: Uw kijk op uw wijk!

Aalsmeer/Uithoorn – Graag hoort de politie uw mening over criminaliteit en overlast in uw omgeving. Help de politie prioriteren en vul de enquête in. Politieteam Aalsmeer Uithoorn is bezig met het verzamelen van informatie voor de Gebiedsscan 2019.

De gebiedsscan brengt de belangrijkste veiligheidsproblemen en ontwikkelingen binnen het werkgebied van een politieteam in kaart. In de gebiedsscan staat omschreven welke vormen van criminaliteit en overlast in het werkgebied plaatsvinden. Dit document gebruikt de politie vervolgens om focuspunten vast te stellen. De ontwikkelingen en trends op het gebied van criminaliteit en overlast staan hierbij centraal.

Daarnaast heeft de politie hiermee een signalerende en adviserende taak richting de Gemeente. Naast de cijfermatige onderbouwing van criminaliteit en overlast is het politieteam ook op zoek naar het verhaal achter de cijfers. Om een compleet beeld te krijgen heeft de politie uw/jouw mening en kijk op de wijk ook hard nodig. Daarom worden inwoners uitgenodigd om een enquête in te vullen.

De enquête is in te vullen tot en met zondag 24 juni via:

https://politie.nl/aalsmeer-uithoorn