Deelname Burgernet in De Ronde Venen het hoogst van Midden-Nederland

De Ronde Venen – De Ronde Venen heeft sinds het begin van de maand procentueel gezien het meeste aantal deelnemers aan Burgernet van alle 41 gemeenten in de politieregio Midden-Nederland (de provincies Utrecht en Flevoland plus de Gooi- en Vechtstreek). Op 1 mei telde De Ronde Venen 5969 deelnemers, dat is 14 procent van alle inwoners van de gemeente. De Ronde Venen heeft sinds de invoering van Burgernet in 2008 relatief gezien altijd veel deelnemers aan Burgernet gehad. De gemeente heeft jarenlang in de top drie gestaan. Begin 2015 telde De Ronde Venen nog rond de vijfduizend deelnemers. In 2015 en de eerste maanden van 2016 is dat met bijna duizend gestegen. Burgemeester Divendal heeft tijdens zijn nieuwjaarsreceptie al aangekondigd dat de 6.000 deelnemer een bijzondere verrassing wacht van gemeente en politie. Als wordt gekeken naar het aantal deelnemers, wordt De Ronde Venen op de voet gevolgd door de gemeente Renswoude. In die gemeente is 13,8 procent van de inwoners deelnemer aan Burgernet. De gemeente Bunnik maakt de top drie compleet met een deelnemer percentage van 12,6 procent. Aanmelden voor Burgernet kan via de website www.burgernet.nl/aanmelden, deelnemers dienen minimaal 16 jaar te zijn. Je kunt je registreren op meerdere adressen, bijvoorbeeld op het werk- en woonadres.