D66 De Ronde Venen geschokt

’Ik ben diep geschokt over de uitkomst van de discussie vanavond,’ zegt fractievoorzitter D66 Kiki Hagen, na afloop van de raadsvergadering op 24 maart.
In deze raadsvergadering stond het Rekenkamer rapport geagendeerd wat gaat over het eerder stukgelopen traject tot intergemeentelijke samenwerking met Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel (DUO+). Na het doorlopen van een langdurig, intensief en kostbaar proces, liet de coalitie het door hen aangewezen college in de kou staan en stemde op het allerlaatste moment tegen het voorstel tot samenwerking. Met als resultaat: het niet doorgaan van een, reeds ingeboekte, structurele besparing van 800 duizend euro. ‘Een bedrag dat nu dus door belastingheffing of door middel van extra besparingen op andere terreinen bezuinigd moet worden’, stelt Hagen. ‘Bovenop dit bedrag komen nog eens de reeds uitgegeven kosten aan tijd en middelen die zijn ingezet ter voorbereiding van deze, helaas mislukte, samenwerking.’

Maar of dat echt de aanleiding was voor de val van het college, is nog maar de vraag. ‘Het vertrouwen werd niet opgezegd om verantwoordelijkheid te nemen, maar omdat CDA en RVB zich niet konden vinden in de uitspraken die anoniem geciteerd waren en in het gestelde wantrouwen. Ook nu blijkt het CDA in combinatie met de RVB compleet onvoorspelbaar en wordt het algemeen belang ondergeschikt gemaakt aan hun eigen belang, het is opportunisme ten top’, aldus Fractievoorzitter Hagen. ‘Dit bewijst eens te meer het gebrek aan toekomstvisie die deze twee partijen hebben voor onze gemeente.’
’De Ronde Venen is financieel nog steeds niet gezond. In plaats van dat de grootste partijen CDA en RVB daar hun verantwoordelijkheid voor nemen en de handen ineenslaan met hun coalitiepartners, brengen ze onze gemeente nog meer schade toe. De kosten die door deze val nu nog boven op de andere te maken investeringen komen, denk bijvoorbeeld aan het te plegen wegenonderhoud van 5 miljoen, brengen onze gemeente in een diepe financiële afgrond. Daar helpt geen ijsbaan, boomplant-dag of hertenkamp tegen, om die pijn te verzachten.’

D66 vindt ook dat, bij het ten val brengen van het college door het CDA en RVB, waarin zij elk een eigen wethouder leverden, het past de verantwoordelijkheid bij zichzelf te zoeken en het besturen over te laten aan die partijen die met een groot vertrouwen deze gemeente op koers willen brengen. ’Uiteraard is D66 bereid om haar bestuurlijke verantwoordelijkheid te nemen. Het lijkt me dan ook dat de grootste oppositiepartijen nu aan zet zijn, om deze gemeente terug op de rails te zetten!’ aldus Hagen.
Op de foto: Kiki Hagen
foto: Marlies Geervliet
Www.Marlies-fotografie.nl