CDA wil openbare trailerhelling

Aalsmeer – Een openbare plek om met de trailer de boot te water te laten. Het gebeurt nu bijna dagelijks bij de brandweersteiger aan de Stommeerweg, tegenover de Zwarteweg. Een doorn in het oog bij de gemeente, maar het wordt getolereerd. Het CDA gaf al eerder aan dit te  willen scheiden door een trailerhelling te maken aan de Westeinder voor openbaar gebruik. Tijdens de behandeling van de agenda recreatie en toerisme afgelopen donderdag 1 september in de raadsvergadering diende de fractie een amendement en een motie hierover in. Het college wordt hierin gemaand deze te realiseren. Twee schorsingen werden ingelast om dit binnen de eigen fracties en het college te bespreken. Er is namelijk een dilemma. Wordt de gemeente op deze manier geen concurrent van de jachthavens, wat kost het om deze locatie aan te leggen en waar? Wat dit laatste betreft deed CDA vier suggesties. De huidige brandweerhelling geschikt maken voor openbaar gebruik, met een veilige oplossing voor fietsers en ander verkeer, het vergrote surfeiland, bij of in de buurt van de Loswal of bij het Fort Kudelstaart. Aangegeven hierbij werd dat het college hierin zelf ook creatief mag denken, als de locatie maar aan de Westeinder is. Het amendement werd door het college ontraden of de tekst zou aangepast moeten worden. Wethouder Jop Kluis van recreatie stelde voor de tekst ‘een openbare trailerhelling te realiseren’ te veranderen in ‘te bevorderen’. Dit omdat aan de realisatie nou eenmaal een kostenplaatje hangt en het is afhankelijk van een juridisch aspect. Mag de gemeente een dergelijke voorziening maken? Het CDA boog best diep en stelde het amendement drastisch bij. De openbare trailerhelling werd aan het wensenlijstje toegevoegd. Andere wensen om samen met het bedrijfsleven te bevorderen zijn: Ontwikkeling Fort tot cultuurhistorisch en waterrecreatief centrum, een woonboulevard, vergroting surfeiland, meer horeca aan het water, verhoging kwaliteit Praamplein en ontwikkeling van de Drecht-doorsteek om een ‘rondje Amsterdam’ mogelijk te maken. Wat dit laatste betreft zijn er gesprekken met alle betrokken gemeenten en lijkt deze doorsteek er te gaan komen. Na aanpassing van het amendement konden alle fracties zich vinden in deze ‘boodschap’ om Aalsmeer meer te profileren als watersport-gemeente. De motie over de trailerhelling is eveneens aangenomen, alleen AB stemde tegen en dus gaat het onderzoek naar de mogelijkheid ervan gestart worden.

Wat een gedoe, zal menigeen denken. Het werkt nu toch prima zo. Het gaat altijd heel gemoedelijk. De boten worden te water gelaten, de trailers worden daarna aan het einde van de zijweg van de Zwarteweg geparkeerd en wachten tot je aan de beurt bent, doet men op de best brede Zwarteweg. Toch gedogen, meer borden, onder andere ‘op eigen risico’, ‘voor brandweer plek direct vrij maken’ en ‘verboden te parkeren op de Zwarteweg’? Best een eenvoudige stap om Aalsmeer inderdaad meer recreatief op de kaart te zeggen en vrij goedkoop uit te voeren. Eerst maar de conclusie en het voorstel van B&W afwachten…

Economie, recreatie en toerisme

De agenda recreatie en toerisme is ook goedgekeurd, net als de agenda economie. De fracties PACT en VVD gaven aan wel teleurgesteld te zijn. Het betreffen ‘open’ agenda’s met speerpunten. Beide partijen hadden liever een gedegen visie onder ogen gekregen. “Visie-loos”, aldus Robert van Rijn van de VVD. “Jammer, jammer, jammer”, sprak Sunny Lakerveld van PACT en haar partijgenoot Rik Rolleman was “bedroefd”. AB en het CDA gaven aan juist blij te zijn met de agenda’s. Het college en de ambtenaren kunnen aan de hand van deze agenda’s aan de slag om uitvoeringsprogramma’s te gaan maken. Van Rijn trok daarna een beetje bij. “We vinden het een zwak verhaal, zijn teleurgesteld dat er geen visie is, maar positief vinden wij dat er zoveel ondernemers bij betrokken zijn, dus vol verwachting klopt ons hart.” De economische agenda is unaniem aangenomen, de agenda recreatie en toerisme moet het doen zonder de goedkeuring van PACT. Bij de vraag van burgemeester Jeroen Nobel wie is tegen, gingen er bij deze partij drie vingers omhoog. Het vierde raadslid van PACT, Ronald Fransen, was verhinderd, ook Rene Martijn van AB had zich afgemeld voor deze eerste vergadering na het zomerreces. HAC was er ‘gewoon’ niet. De vergadering vond trouwens plaats in de vertrouwde raadzaal. Niets veranderd, nog geen renovatie. Wel drie stoelen om uit te proberen welke de nieuwe raadzaal gaat opsieren. De bordjes nodigden niet echt uit om te gaan zitten, gereserveerd stond er op. Wel gaan zitten natuurlijk. Van links naar rechts: Degelijk, te hard en kriebelig (maar relax). Benieuwd waarvoor de fracties uiteindelijk kiezen. Kwestie van hoe lang ze willen vergaderen misschien…