CDA: waarom zoveel uitval van Amstel veerpont?

De Ronde Venen – Ruim twee jaar geleden, op 29 april 2021, is de ‘nieuwe’ veerpont over de Amstel bij Nessersluis officieel in gebruik genomen. De veerpont vaart op elektriciteit en is veel duurzamer dan de oude pont, die op diesel de vele oversteken per dag maakte. Bij de ingebruikname is bepaald dat de pont dagelijks over de Amstel tussen Nessersluis en Nes aan de Amstel vaart tussen 6 uur ’s morgens en acht uur ’s avonds. In het weekeinde gelden afwijkende tijden. Uit recente meldingen wordt duidelijk dat gebruikers van de pont ter plekke ervaren dat de pont herhaaldelijk tijdelijk uit de vaart wordt genomen, zonder dat daarover duidelijk door de gemeente is gecommuniceerd. Zo merken onder andere fietsende recreanten dat de Amstel voor hen een barrière blijkt. Dat zal ook gelden voor anderen die erop rekenden gebruik te kunnen maken van een oversteek over de Amstel met de veerpont.

Vragen aan college

Om duidelijkheid te krijgen in deze ongewenste situatie heeft het CDA vragen aan het college gesteld. Zo wil het CDA onder andere weten welke contractuele verplichtingen van toepassing zijn in geval de exploitant de overvaart tijdelijk en onvoorzien stremt. Ook wil het CDA weten hoe de gemeente, zowel ambtelijk als bestuurlijk, heeft gereageerd op de pogingen van de pontbaas om te communiceren over de uitval, welke oplossingen de gemeente ziet om de uitval te voorkomen. Dat geldt ook voor oplossingen voor mensen die dachten gebruik te kunnen maken van de veerpont maar pas bij aankomst moesten constateren dat de pont onverwachts uit de dienstregeling was genomen.