Biomassa van de baan door verzet Rijsenhouters

Rijsenhout –De komst van de biomassacentrale bij de Meerlanden is van de baan. Dit heeft de Meerlanden in een persbericht van 13 augustus laten weten. Bewoners van Rijsenhout zijn enorm blij dat hun inspanningen zijn beloond.

“Wij strijden al geruime tijd tegen de komst van een biomassacentrale op het terrein van de Meerlanden vanwege de schadelijke milieu- en gezondheidseffecten en tevens het gebrekkige onderzoek wat heeft plaatsgevonden”, vertelt Karin van Rijn, één van de actievoerders. “Dat de biomassa voor nu van de baan is, zien wij als een eerste overwinning.”

Geen oog voor bewoners

“Ten onrechte heeft de Meerlanden geen aandacht voor de bewoners in haar persbericht, hetgeen illustratief is voor hoe het proces en de communicatie is verlopen. Het belang van inwoners is voor de Meerlanden van ondergeschikt belang geweest”, gaat Karin verder. “Er is veel steun gekomen uit onverwachte hoek bij zowel de pers als politiek, en ook andere organisaties. Hiervoor zijn we enorm dankbaar.”

Nog geen garanties

“Maar”, zo vervolgt Karin: “Het persbericht roept nog veel vragen en onduidelijkheden op. Zo wordt bijvoorbeeld niet aangegeven of de Meerlanden de vergunning intrekt en wat het voortzetten van het herinrichtingsplan betekent. We blijven de Meerlanden nauwlettend volgen aangezien ze een trackrecord hebben om beloftes niet na te komen en inwoners te verrassen. Daarnaast zullen we onze garanties vragen voor wat betreft de verleende vergunning.”

Van afvalputje naar investeringsagenda

De biomassacentrale maakte onderdeel uit van een herinrichtingsplan. De Meerlanden geeft in hun persbericht aan dat ze hiermee verder gaan en hun ambities onverminderd vasthouden. Ze blijven investeren in het vernieuwen van hun hele terrein.

“Het is de vraag of de ambities van de Meerlanden passen binnen de bebouwde kom op een locatie dichtbij bewoners en er voortdurend onmin is. Het wordt tijd dat de gemeente Haarlemmermeer echt werk gaat maken van de leefbaarheid in Rijsenhout.  Er zou een investeringsagenda moeten komen om Rijsenhout weer te laten bloeien langs de Ringvaart, een mooie plek om te wonen en te recreëren”, besluit Karin van Rijn.