Schiphol: Bescheiden herstel vliegverkeer

Schiphol – Tot dusver is er op de luchthavens van Royal Schiphol Group een bescheiden herstel van het luchtverkeer waarneembaar. Uit de cijfers over het eerste halfjaar van 2021 blijkt dat de COVID-19 pandemie en daarmee verband houdende reisbeperkingen nog steeds een ongekende impact hebben. Tegelijkertijd heeft Royal Schiphol Group haar ‘building back better’ strategie voortgezet, met meerdere innovaties om de kwaliteit van de luchthavens te verbeteren.

In het eerste halfjaar is het passagiersvolume op Amsterdam Airport Schiphol met 57,1% gedaald naar 5,6 miljoen (2020: 13,1 miljoen en 2019: 34,5 miljoen). Het aantal vliegtuigbewegingen op Schiphol daalde met 25,8% naar 86.037 (2020: 115.952 en 2019: 242.107). Het vrachtvolume steeg met 27,7% naar 838.000 ton (2020: 656.000 ton). Op Eindhoven Airport daalde het aantal passagiers naar 288.109 (een daling van 74,4%) en het aantal vliegtuigbewegingen naar 3.745 (een daling van 55,1%). Op Rotterdam The Hague Airport daalde in het eerste halfjaar van 2021 het aantal passagiers met 79,8% naar 55.484 passagiers en waren er 690 vliegtuigbewegingen (een daling van 72,6%).

Het nettoresultaat over het eerste halfjaar van 2021 kwam uit op een verlies van 158 miljoen euro, vergeleken met een verlies van 246 miljoen euro in het eerste halfjaar van 2020 (HJ 2019: een positief resultaat van 133 miljoen euro). Ongerealiseerde waardeveranderingen en ontvangen subsidie in het kader van de NOW-regeling buiten beschouwing gelaten, is het nettoresultaat in het eerste halfjaar van 2021 iets gedaald naar een verlies van 258 miljoen euro. Dat is een daling van 3,3% ten opzichte van het eerste half jaar van 2020.

Schiphol heeft de totale bedrijfslasten met circa 20% weten te verlagen door afslanking van de bedrijfsvoering en doorvoering van kostenbesparende maatregelen, onder meer op het gebied van diensten en contracten. In maart heeft Schiphol Group de herstructurering van zijn organisatie afgerond. De organisatie is aangepast aan de nieuwe omstandigheden en de werkmethoden zijn verbeterd. In 2020 heeft Schiphol de uitgaven voor investeringsprojecten met circa 25% verlaagd.

Gematigd positief
CEO Dick Benschop van Royal Schiphol Group: “Tot dusver heeft 2021 een herstel laten zien, maar minder dan wij hadden verwacht. Door de hogere vaccinatiegraad en de geleidelijke opheffing van reisbeperkingen zijn wij gematigd positief voor het tweede halfjaar. In de tussentijd blijven wij investeren in de kwaliteit van onze dienstverlening en de kwaliteit van de leefomgeving, waarmee we invulling geven aan ‘building back better’.”

Vooruitzichten voor 2021
In lijn met eerder gepubliceerde vooruitzichten verwacht Schiphol Group dat de passagiersaantallen op zijn vroegst pas in 2024 weer het niveau van 2019 zullen bereiken. Op basis van het vliegverkeer in het eerste halfjaar verlaagt Schiphol Group zijn verwachtingen voor 2021 van 27-37 miljoen passagiers (zoals bekendgemaakt op 19 februari 2021) naar 21-28 miljoen op Amsterdam Airport Schiphol. Het verwachte aantal vluchten op Schiphol voor dit jaar is 240.000-275.000.