Grote meerderheid raad voor bouwplan 9 woningen aan Herenweg 112

Vinkeveen – Het heeft zes jaar geduurd. Het heeft tientallen vergaderingen gekost. Er loopt zelfs nog een rechtszaak tegen een eerder ingediend plan met 14 woningen. Heel veel bezwaren zijn er ingebracht door omwonenden. Tot een klein jaar terug was de meerderheid van de raad tegen het plan om te bouwen op het perceel Herenweg 112 in Vinkeveen, maar dinsdagavond jl.  is de kogel door de kerk, er gaat toch gebouwd worden. Er komen geen 14 woningen,  maar 9 woningen.  Hoewel bijna alle fracties ( op D66 na) het plan eigenlijk veel te massaal vonden en te dicht op elkaar gebouwd vindt de meerderheid van de raad dat  het plan wat nu op tafel ligt verder uitgewerkt moet kunnen worden. Zij gaan hierin mee met voorstel van het college. De raad mocht dinsdagavond alleen advies geven. Het college heeft de beslissingsbevoegdheid in deze zaak. Hoewel de meeste fracties, gehoord hun reacties , in hun hart nee hadden willen zeggen, waren er uiteindelijk maar twee fracties die dat ook deden  en dat waren: Lijst 8 en de PvdA- Groen Links- Lokaal Sociaal. Alle andere fractie:  CDA, VVD, D66, CU-SGP en Ronde Venen Belang gingen akkoord. Voor een uitgebreider verslag van deze vergadering lees de Nieuwe Meerbode woensdag 28 januari a.s.