Gezocht: Ideeën voor herbestemming

Streek – Programma Herbestemming NH is op zoek naar markante, leegstaande gebouwen met een monumentale status die een nieuwe kans verdienen. Bent u eigenaar van zo’n gebouw en op zoek naar nieuwe gebruikers? Of heeft u een idee voor herbestemming en advies nodig om dit financieel haalbaar te maken? Meldt u zich dan vóór 25 februari 2015 aan via www.herbestemmingnh.nl en maak kans om één van de opgaven voor Herbestemming NH 2015 te worden. Sinds 2010 gaat Cultuurcompagnie Noord-Holland in opdracht van provincie Noord-Holland met het programma Herbestemming NH met succes leegstand en verval van gebouwd (monumentaal) erfgoed in Noord-Holland tegen. Als aanjager initieert het programma de dialoog tussen eigenaren, experts, creatieve professionals en bewoners over potentiële nieuwe functies van leegstaande karakteristieke gebouwen. Zo krijgt niet alleen het gebouw zelf maar ook het omringende gebied een nieuwe impuls. In de afgelopen vijf  jaar zijn zo meer dan tien gebouwen een stap verder geholpen naar een nieuwe bestemming.

Iedereen met een goed idee voor herbestemming van een karakteristiek, leegstaand gebouw in Noord-Holland kan meedoen onder een aantal voorwaarden. De Cultuurcompagnie gaat dit jaar op zoek naar een rijks- of provinciaal monumentaal gebouw in de categorieën: 1: Industrieel erfgoed (Zaanstreek/Noordzeekanaalgebied), 2: Agrarisch (kop van Noord-Holland) en 3: Religieus en maatschappelijk erfgoed (Metropoolregio Amsterdam). De aanmelding wordt  gedaan door de eigenaar of met toestemming van de eigenaar van het pand, er mag op het pand geen huidige of toekomstige woonfunctie zitten. Alle criteria zijn te lezen op genoemde website. De inzendingen worden door een jury beoordeeld. Op 9 maart worden de geselecteerde opgaven op bekend gemaakt.

Dag van de Herbestemming
In de periode van mei tot september organiseert Herbestemming NH voor de drie geselecteerde objecten inspirerende sessies waarbij omwonenden en experts innovatieve ideeën voor herbestemming van de desbetreffende gebouwen genereren. Op vrijdag 11 september wordt het programma met de Dag van de Herbestemming afgesloten, een reis langs herbestemmingsopgaven in Noord-Holland, aangevuld met inspirerende lezingen en presentaties.

Foto: Voormalige Bensdorpfabriek Bussum, fotograaf Kenneth Stamp