Certificaat leescoördinator voor 15 leerkrachten

Amstelland – Vijftien leerkrachten van elf basisscholen uit de regio hebben woensdag 4 maart het certificaat Leescoördinator van de landelijke cursus Open Boek ontvangen. Deze cursus wordt georganiseerd door gecertificeerde bibliotheken, in dit geval de Bibliotheek Amstelland. De avond werd druk bezocht door de directeuren, cursisten en andere geïnteresseerden. Een leescoördinator is voor een school die structureel aan leesbevordering wil werken onmisbaar. Zij/hij draagt zorg voor verschillende basisvoorwaarden: een visie op lezen, voldoende (voor)leestijd, een actuele boekencollectie, de kwaliteit van werkvormen, deelname aan leesactiviteiten en –projecten en deskundigheidsbevordering van leerkrachten. Uit onderzoek is gebleken dat met een gerichte inzet op leren lezen, begrijpend lezen en leesbevordering zeker 95% van alle kinderen het vereiste leesniveau kan behalen. “De theaterleesboeken, samenleesboeken en literaire informatie boeken, komen straks in onze nieuwe schoolbibliotheek. Ik ben erg enthousiast geraakt!”, aldus één van de nieuwe leescoördinatoren, Eefje van ’t Hoff. De leescoördinator vervult niet alleen uitvoerende taken op het gebied van leesbevordering, maar heeft ook taken rond planning en beleid. Zonder een leescoördinator blijft leesbevordering op scholen vaak steken op het niveau van leuke, maar incidentele activiteiten. De bibliotheek ondersteunt de leescoördinator bij de uitvoering van het leesplan, het opnieuw inrichten van de schoolbibliotheek, het aanschaffen van een aantrekkelijke collectie of het ontwikkelen van passen leesbevorderingactiviteiten. In september organiseert de Bibliotheek Amstelland weer een cursus Open Boek.