Voor 40ste keer Dorpentocht

Aalsmeer – Op zondag 4 juni (eerste Pinksterdag) viert de Stichting Dorpentocht opnieuw een jubileum. Dan wordt voor de 40e keer de jaarlijkse fietstocht voor een Goed Doel verreden. Een jubileumtocht, en de stichting laat dit niet ongemerkt voorbijgaan. Als dank aan de oprichter van de Elfdorpentocht (zo-als deze fietstocht vroeger genaamd was), de heer B. Breij, is de route van de veertigste editie vrijwel gelijk aan de allereerste van 1987. Maar wie kent die nog? De deelnemers aan de veertigste editie worden niet vergeten, er is een prijsvraag met vragen uit het verleden van de (Elf-) Dorpentocht waarmee vele mooie prijzen te winnen zijn. Er zijn mensen die alle voorgaande negenendertig edities hebben meegefietst. Zelfs die van 1997 en 2012, toen het weer bar en boos was. Dit jaar wordt gerekend op goed fietsweer en op veel deelnemers en uiteindelijk is dat weer goed voor het Goede Doel, Stichting Dream4Kids.

Droomdag

Stichting Dream4Kids organiseert al sinds 2003 droomdagen voor kinderen tussen 6 en 12 jaar die te kampen hebben met een jeugdtrauma. Denkt u aan rouwverwerking, vechtscheiding, mishandeling, misbruik of verwaarlozing. Alleen al in Nederland heeft tussen de 25 en 50% van de kinderen te kampen met een jeugdtrauma. Om te voorkomen dat deze kinderen klachten overhouden is een goede behandeling en begeleiding van levensbelang. Dream4Kids ondersteunt de behandeling door de allergrootste dromen van kinderen in vervulling te laten gaan tijdens een droomdag. Dit draagt bij aan het vertrouwen in zichzelf en de wereld. Ook na de droomdag verliezen hen niet uit het oog!

Twee afstanden

De Dorpentocht 2017 kent net als voorgaande jaren weer twee afstanden; de traditionele afstand is natuurlijk de 55 kilometer; de korte route is circa 35 kilometer. Maar het maakt niet zoveel uit welke afstand u fietst, het is veel belangrijker dat u fietst. Want alleen dan kunt u weer genieten van een ge-zellige dag tijdens een zorgvuldig voorbereide fietstocht in een sportieve setting en dit alles ten behoeve van het Goede Doel. De startposten liggen dit jaar in: Amstelveen, Ouderkerk aan de Amstel, Mijdrecht, Uithoorn, De Kwakel en Aalsmeer. In Aalsmeer kunnen de deelnemers starten voor de 55 kilometer bij snackbar ‘t Koepeltje in de Beethovenlaan, Hornmeer en in Oosteinde voor de 35 en de 55 kilometer op de hoek van de Karperstraat met de Vlinderweg. Behalve de zeven startplaatsen zijn er onderweg ook twee controleposten. Bij meerdere posten is het mogelijk om iets te eten en/of te drinken. In de routebeschrijving zijn deze plaatsen duidelijk aangegeven. U kunt ook bij een andere langs de route gelegen horecagelegenheid iets nuttigen of gewoon op een bankje in het gras uw eigen lunch gebruiken. Bij elke post ontvangen de fietsers een stempel met een letter op hun deelnemerskaart. De letters vormen samen het codewoord van de dag en dit woord heeft zoals altijd te maken met het Goede Doel, nu Stichting Dream4Kids. Na aflopen ontvangen de deelnemers het felbegeerde erelint als bewijs van deelname. De kosten van deelname zijn nog steeds 4,50 euro (op de dag van de tocht), maar u betaalt slechts 3,50 euro in de voorverkoop (bij de Bruna in de Zijdstraat) of via de website www.dorpentocht.net. Er kan gestart worden tussen 9.30 en 14.00 uur. Alle posten sluiten om uiterlijk 18.00 uur.

Voorzitter stopt

Dit jubileumjaar is het moment dat de huidige voorzitter van de Stichting Dorpentocht, de heer Marco de Knegt, afscheid neemt van het stichtingsbestuur. Hij heeft maar liefst 30 jaar (32 tochten) de Dor-pentocht mede georganiseerd en hij gaat zich toeleggen op andere zaken. Als u hem tijdens de fiets-tocht op zondag 4 juni ergens treft, schroomt u dan niet om hem persoonlijk de hand te schudden. Hij heeft dat zeker verdiend. Het bestuur van De Dorpentocht is hem veel dank verschuldigd.