Overvolle agenda bij Wijkoverleg Hornmeer

Aalsmeer – Tijdens het Wijkoverleg Hornmeer op 18 december zijn een drie onderwerpen aan de orde geweest en dat bleek een overvolle agenda. Ondanks de belangwekkende onderwerpen was de agenda iets voller dan de zaal. Maar misschien door de drukke decembermaand en zo vlak voor de kerst is toch constructief meegedacht over de geagendeerde onderwerpen.

Als eerste is nog eens rotonde voor rotonde de herinrichting van de Burgemeester Kasteleinweg bekeken en is over het gecombineerde fiets- en autoverkeer op een deel van het traject de bezorgdheid uitgesproken. Ook werd gevreesd dat meer sluipverkeer de Kudelstaartseweg en de Stommeerweg zal kiezen. Daarom was er ook veel begrip voor de openbare brief van een aantal inwoners over het gevaar van dit sluipverkeer in de gemeente.

De plannenmakerij voor het Waterfront was het tweede onderwerp en hierbij is het schetsontwerp van bureau IMOSS voor het Waterfront door de bewoners van de Hornmeer besproken en van commentaar voorzien. De aanwezige bewoners waarderen de verbeteringen om te wandelen het meest en zijn bezorgd over het ontbreken van de parkeervoorzieningen. Niet iedereen was voorstander van het herinrichten van de Kudelstaartseweg met één fietspad in plaats van twee gescheiden fietspaden. Wel werd er aangedrongen om de verkeerssluis met stoplichten bij de watertoren te handhaven. Het geprojecteerde hondenpark en het verplaatsen van de trailerhelling werden negatief gewaardeerd. Als totaal plan wordt het basismodel het hoogst gewaardeerd en het droommodel het minst.

Voor de status van de gesprekken over Schiphol en de ORS was Leo Baarse aanwezig die een interessante update gaf van het overleg in de afgelopen perioden over een eventuele uitbreiding van de vliegbewegingen. Ook schetste hij de ervaring met het als bewonersgroepering deelnemen aan het overleg. Ongelijke standpunten en dominante vertegenwoordigers verzwakken helaas de inbreng van de bewonersdelegatie. Een beslissing over de uitbreiding van de vluchten wordt binnenkort verwacht. Leo Baarsen heeft met zijn andere klustervertegenwoordigers gepleit voor geen enkele groei. De avond werd met voldoening afgesloten.