Werkzaamheden Middenweg tot begin 2023

Aalsmeer – Op dit moment worden de duikerbruggen bij de rotondes aan de Middenweg, langs de N201, aangelegd. Deze zijn naar verwachting in augustus gereed. In de Nieuwsbrief van Green Park staat dat er vervolgens een brede watergang langs de Middenweg komt. Daarna start de aanleg van de Middenweg aan de andere kant van de N201 (Middenweg-west) en de aanleg van de rotonde aldaar en het eerste deel van de Andorraweg. Daarmee wordt straks de nieuwe kavel van het distributiecentrum van Intratuin ontsloten. Als het bestaande pand van Intratuin is verwijderd, wordt het gedeelte van de Middenweg tot aan het karrenterrein aangelegd. Daarna wordt het laatste deel van de Middenweg (tussen de Molenvlietweg en het karrenterrein) aangelegd. Het verkeer kan langs de werkzaamheden rijden.

Molenvlietweg

De Molenvliet wordt doorgetrokken naar de Aalsmeerderweg. De bedoeling is dat het verkeer straks via de Middenweg en Molenvlietweg naar Aalsmeer Centrum rijdt en terug om zo de Aalsmeerderweg te ontlasten. Afgelopen periode zijn de kabels en leidingen verlegd. Deze zomer wordt de voorbelasting aangebracht. Deze moet naar verwachting een jaar blijven liggen om de grond voldoende te laten inklinken. Daarna wordt een begin gemaakt met de aanleg van de weg en de rotonde met de Aalsmeerderweg (waarschijnlijk najaar 2022). Naar verwachting is de weg begin 2023 gereed. In dit najaar vindt overleg plaats met de buurt hoe de groeninrichting van de taluds van de nieuwe Molenvlietweg vorm te geven.

Samoaweg

In ‘deelgebied 2’ wordt de Samoaweg (fase 1) aangelegd om de toekomstige bedrijven op deze locatie te kunnen ontsluiten. Om de weg aan te kunnen laten sluiten op de Aalsmeerderweg moeten kabels en leidingen langs de Aalsmeerderweg worden verlegd. Dit vindt naar verwachting plaats in het najaar.

Foto: Deze rotonde is klaar maar er staan nog veel meer werkzaamheden in het planning op, aan en rondom de Middenweg.