Uithoorn wil burgemeester vaste aanstelling geven

Uithoorn – Donderdagavond 15 november heeft de Uithoornse raad in een besloten vergadering een aanbeveling aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vastgesteld van twee personen die voor benoeming tot burgemeester van Uithoorn in aanmerking komen. De eerste persoon op de aanbeveling is de heer P.J. Heiliegers, wonende te Spaarndam en waarnemend burgemeester van Uithoorn. De naam van de tweede persoon wordt niet openbaar gemaakt.

De raad heeft in zijn vergadering kennis genomen van het eindverslag van de vertrouwenscommissie die was samengesteld in het kader van de vervulling van de burgemeestersvacature in Uithoorn. Op basis van het eindverslag is de aanbeveling gemaakt.

Heiliegers is sinds 2013 burgemeester van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude en sinds 1 maart 2018 waarnemend burgemeester van Uithoorn. De gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude fuseert per 1 januari 2019 met de gemeente Haarlemmermeer.

Heiliegers was van 2010 tot 2012 wethouder van de gemeente Haarlem en daarvoor vanaf 2008 raadslid van dezelfde gemeente. Eerder heeft hij diverse commerciële en algemene managementfuncties vervuld, inclusief ondernemersactiviteiten. Heiliegers is 55 jaar en lid van de VVD.

De aanbeveling van de raad wordt ter kennis gebracht van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, mevrouw drs. K.H. Ollongren. Als de Minister de aanbeveling van de raad overneemt, kan de benoeming van de heer Heiliegers tot burgemeester van Uithoorn ingaan op 24 januari 2019.