Vragen VVD over ontsluiting De Maricken

Mijdrecht – De fractie van de VVD heeft woensdag jl de volgende vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders inzake het artikel wat twee weken geleden te lezen was in de Nieuwe Meerbode over de ontsluiting van de nog in aanbouw zijnde nieuwbouwwijk Maricken in Wilnis.
“Gelet op a: Het bericht in de Nieuwe Meerbode van 1 november jl., en de beantwoording van de woordvoerder van de gemeente op de vragen van de journalist. b:Het succes van de wijk en de snelle groei, verkoop en verhuur van woningen en dus snelle groei van het aantal bewoners (Totaal 500 woningen en schatting van 1500 tot 1800 bewoners met ongeveer 800 extra auto’s). c: Het feit dat De Maricken voornamelijk wordt bewoond door actieve en mobiele mensen en gezinnen met meer dan gemiddelde verkeersbewegingen. d: Groeiende intensiteit van verkeer over de Mijdrechtse Dwarsweg: het goederenvervoer ligt boven het niveau van voor de crisis. e: De toename van – landelijk — het aantal verkeersdoden (+1%) en ernstig gewonden (+3% t.o.v. 2015 en +30% t.o.v. 2005) f: Het voorlopig uitblijven van een directe verbinding met Wilnis, zodat de ontsluiting via de Mijdrechtse Dwarsweg vooralsnog de enige blijft, hebben wij de volgende vragen:

Vragen
Welke mogelijkheden ziet het college om de planning van de aanleg van de rotonde te bespoedigen, in ieder geval aanmerkelijk eerder gereed te hebben dan 2019, en te streven naar najaar 2018 . Welke (aanvullende) maatregelen dan een drempel, zoals extra verlichting, waarschuwingslichten e.d. kunnen tussentijds worden genomen ter bevordering van de overzichtelijkheid en veiligheid? Ziet het college iets in het stimuleren van de alternatieve route Veenweg voor het verkeer tussen Mijdrecht (en Mijdrecht industrieterrein) met bestemming N201?

De macht der gewoonte wil dat velen menen dat de Mijdrechtse Dwarsweg sneller is, in werkelijkheid is de Veenweg een prima alternatief. (Is in ieder geval mijn persoonlijke ervaring). Dit kan de Mijdrechtse Dwarsweg aanmerkelijk verlichten en kans op ongevallen terugbrengen. Het zal tevens filevorming voor de rotonde met de N212 verminderen”, aldus de fractie van de VVD in een brief aan het college. Wordt vervolgd.