VVD Aalsmeer: “Rapport Eenhoorn niet verrassend”

Aalsmeer – Het rapport van Bas Eenhoorn naar aanleiding van zijn onderzoek naar de bestuurscultuur in Aalsmeer, heeft de VVD Aalsmeer niet verrast. Eenhoorn is erin geslaagd een scherpe analyse van de Aalsmeerse politieke situatie te beschrijven die langer terug gaat dan de formatie van een college in 2014. Het rapport geeft een herkenbaar beeld, maar is tegelijkertijd ook sterk algemeen opgesteld met voor de VVD ook soms onherkenbare elementen. Fractievoorzitter Robert van Rijn: “Knap opgeschreven rapport, maar tevens knap wat de heer Eenhoorn soms niet opgeschreven heeft. Het rapport geeft over het geheel genomen wel een juiste indruk van de Aalsmeerse politieke situatie.” De VVD fractie neemt kennis van de analyse en neemt tijd en ruimte om aan de bevindingen recht te doen. Om stappen voorwaarts te maken is enerzijds een gezamenlijke gedragen urgentiebesef van het voltallige gemeentebestuur (fracties en college van B&W) vereist en anderzijds het vermogen om als fractie, college, of als individu over je schaduw heen te stappen in het belang van Aalsmeer. De VVD Aalsmeer benadrukt dat zij zich constructief zal opstellen en serieus naar ieder verbetervoorstel zal kijken. Tegelijkertijd moet Aalsmeer ook gewoon bestuurd worden en zal de VVD haar constructieve en kritische oppositierol continueren. Zo is dat ook in de wet verankerd en in het politieke gemeentebestuur gebruikelijk.