Vogels in de natuur: Luisteren naar de vinkenslag

Aalsmeer – Zomaar in een groepje bomen, gewoon in het bos, of afkomend op een voederplaats, de vink is er dan vaak al net zo snel bij gesignaleerd als de mezen of de mussen. En komt er ook nog wat zon bij, dan is de vinkenslag al snel aan de gang. Een prachtige zang in gevarieerde strofes, en vooral nu de broedtijd er weer aankomt een genot om uit te luisteren.

Mooi kleurenpallet

Opvallend bij deze vogel is het verschil in man en vrouw. Van wat verder is de vrouw wel wat lijkend op de huismus, bruinig getint, grootte gelijk, korte maar iets spitser snavel, maar met witte vleugel strepen. Zie je ook de man, dan is de gelijkenis al veel verder zoek. Grootte is wel gelijk, maar de vinkenman heeft een veel mooier kleurenpallet. Vleugels met de kleuren van buiten naar binnen in groen, geel, zwart, wit met grijs en bruin. Een mooie grijze pet en dan de roze/ oker kleurige borst. Een pracht van een vogel die gezien en gehoord mag worden.

Zijn verspreiding is in geheel Europa, Noordwest Afrika, tot Oostelijk daarvan, tegen Siberië. Het gros van deze vogels zijn stand vogels, maar een deel doet ook aan de trek. Vooral van noordelijker gebied, komen ze tegen de winter toch ook wel afzakken naar onze regio. Een aparte kleur mutatie van deze vogels is waarneembaar op de Azoren en de Canarische eilanden. De borst is dan veel meer roze, verder erg gelijkend.

Insecten en rupsjes

Het voedsel van de vink bestaat uit kleine insecten en rupsjes uit bomen en struiken, zaden en jonge knoppen. Maar ook op de grond foerageren  ze aardig wat bij elkaar. Uitgevallen onkruid en gras zaden, jonge scheuten van bodem gewas, grond insecten en rupsen is dan hun kostje.

Eind april wordt er begonnen met de nestbouw, meest in een vertakking van boom of struik. Opgebouwd uit mossen, grassen en dierenhaartjes worden er 3 tot 5 eieren gelegd, die ongeveer 14 dagen worden bebroed. Het is een territorium broeder, die geen soortgenoten of ander vogels in de buurt wil. Kan dan ook aardig uitvallen naar andere vogels in de buurt van het nest.

Familie bij elkaar

Na het uitkomen van de eieren worden de jongen circa 14 dagen op het nest gevoerd, waarna ze al uit kunnen vliegen. Wel blijven ze nog een dikke maand als familie bij elkaar en in deze tijd wordt het voederen afgebouwd naar het zelfstandig zijn. Het jonge spul zoekt elkaar wel op en vormt zo zwermpjes die vaak lang bij elkaar blijven. Een boomsoort waar deze zwermen graag in foerageren is de beuk, de jonge beukennootjes, nog niet afgehard, behoren tot hun favoriete snoepgoed. Dus weer een mooi en goed waarneembaar vogelsoort om van te genieten de komende tijd.

Henk Vogelaar