Vijf organisaties in de Trekvogel

Mijdrecht – De Rondeveense gemeenteraad heeft donderdag jl. unaniem besloten dat de oude basisschool de Trekvogel in Mijdrecht in ieder geval de eerstkomende vijf jaar voor de Voedselbank, de Leerschool, ’t Anker, Tympaan de Baat en Atelier De Ronde Venen de thuisbasis is. Ondanks fikse kritiek van een klein groepje omwonenden gaat de raad ervoor. De raad stemde unaniem in met dit plan. Simone Borgstede van het CDA verwoordde het zo: “Zorg en maatschappelijke ondersteuning dichtbij en laagdrempelig toegankelijk. Dat is wat we willen. Wij zijn ook heel blij dat op de locatie van de Trekvogel een gezamenlijk initiatief van De Voedselbank, Inloophuis ‘t Anker, Tympaan de Baat en Atelier de Kromme Mijdrecht gerealiseerd gaat worden.”

Zowel de Voedselbank als Atelier de Kromme Mijdrecht zochten een nieuw onderkomen omdat op hun huidige locatie, de Hoflandschool o.a. een nieuw schoolgebouw en seniorenwoningen gerealiseerd gaan worden. Ook Inloophuis ‘t Anker wil al jaren een eigen locatie waar men mensen met kanker passend kan ondersteunen. “We zijn enthousiast dat de maatschappelijke organisaties zelf met elkaar om tafel zijn gegaan en een plan hebben voorgelegd aan de gemeente.”

Omwonenden

Maar ook de omwonenden hebben een belangrijke rol bij het realiseren van deze plannen. “Helaas ging de inspraak hier en daar niet helemaal zoals we het graag zien. Een leermoment en iets waar we met elkaar alert op moeten blijven. Maar het uiteindelijke plan voorziet op advies van de omwonenden in het ontlasten van de parkeerdruk van de wijk met de realisatie van 30 extra parkeerplekken op het voormalige schoolplein.  Uiteraard blijven de speeltoestellen voor de kinderen in de wijk beschikbaar. Natuurlijk zal er de komende tijd flink geklust worden door de organisaties, wij roepen de wethouder op om te zorgen dat dit in nauw overleg met alle betrokkenen gebeurt om de overlast tot een minimum te beperken.”