Varende boswachter van start op de Poel

Aalsmeer – Maandag 3 april is de varende boswachter van start gegaan. Verantwoordelijk wethouder Jop Kluis voer op deze eerste werkdag een stukje mee met de twee boswachters, die elkaar gaan afwisselen op de Westeinderplassen en de andere waterrijke (natuur) gebieden in Aalsmeer.

In het coalitieakkoord van dit college was het onderzoek naar de aanstelling van een ‘varende boswachter’ opgenomen. In samenspraak met belanghebbende partijen in het gebied is deze mogelijkheid onderzocht en vervolgens is in de Programmabegroting 2017 geld beschikbaar gesteld voor 2017 en 2018 voor een pilot varende boswachter. Dit geld is door de gemeenteraad beschikbaar gesteld vooruitlopend op een onderzoek naar bekostiging na 2018.

Natuurbeheer

De taken van de varende boswachter gaan vooral bestaan uit toezicht houden op de Aalsmeerse wateren en het uitvoeren van lichte beheertaken in het mooie plassengebied dat Aalsmeer rijk is. Zo valt bijvoorbeeld het weghalen van overhangende takken en natuurbeheer onder hun taak. Daarnaast mag de boswachter ook misstanden signaleren en deze melden aan eilandeigenaren en de gemeentelijke handhavers.

Positieve impuls

Wethouder Jop Kluis: “Ik ben erg blij dat er nu een varende boswachter is. De voornaamste taak van deze boswachter is het bewaken van onze kostbare Aalsmeerse natuurwaarden in en rond het water. We hebben een prachtig plassengebied in Aalsmeer, maar dit moet wel op een goede manier beheerd worden. Met de aanstelling van de varende boswachter geven we hier een positieve impuls aan.”

Via het Twitteraccount (@Aalsmeer_NL) en Facebookaccount (@Gemeente.Aalsmeer) worden er regelmatig updates gegeven van de werkzaamheden in het Aalsmeerse plassengebied.