Suggesties voor invulling van ‘Huiskamer’ welkom

Aalsmeer – Woensdagavond 28 maart werd er – temidden van de interne verbouwing van de toekomstige Huiskamer van Aalsmeer – een voorlopige laatste wijkoverleg vergadering van De Dorper gehouden. De opkomst was boven het gemiddelde en dat had zeker te maken met de aangekondigde presentatie over de toekomstige  functie van De Oude Veiling waarin ondergebracht Ons Tweede Thuis, Cultuurpunt, ESA en de bibliotheek. Aan de hand van een aantal impressies was te zien hoe het interieur van het monumentale pand er na een ingrijpende renovatie vanaf half september uit gaat zien.

Ambitieus plan

Thomas Visser – de nieuw aangestelde coördinator – 25 jaar jong bruisend en een echte Aalsmeerder – gaf nader uitleg.  Zijn verhaal gaf  aan dat het gebouw zijn naam lijkt te gaan waarmaken: Een Huiskamer voor iedere Aalsmeerder! De aanwezigen werden behoorlijk enthousiast. Ze kwamen met ideeën die zeker meegenomen worden om het scala aan activiteiten te vergroten. Denk aan lekker walsen of een quickstep voor ouderen, de Favo-film avonden terug, evenals the talk of the town. Pieter Groenveld is bereid om zijn goed bezochte muziekmiddagen weer voort te zetten, er kan weer worden geschaakt, gebridged of geklaverjast. Er staat een piano. Ook workshops, lezingen en cursussen worden in het toekomstige aanbod meegenomen. Er ontstond een stemming bij de aanwezigen van: ‘Dit kon wel eens interessant worden!’ Aan Thomas en het team zal het niet liggen. Zij hebben er zin in, geloven heilig in het welslagen van het project en staan voor alle suggesties open. Deze kunnen gestuurd worden naar t.visser@esa-aalsmeer.nl.

Centrale entree

De Huiskamer krijgt een centrale entree aan de kant van de Marktstraat. Dit wordt dus ook de toegang tot de bibliotheek. Vanuit de centrale ruimte in De Oude Veiling kan door de aangebrachte ramen in de bibliotheek gekeken worden en natuurlijk andersom. Het restaurant gaat ruimte bieden aan zo’n 75 personen en naast het genieten van een kop koffie of thee met verse appeltaart van Ons Tweede Thuis wordt het ook mogelijk om hier te lunchen en te dineren. De menukaart zal eenvoudige gerechten bevatten, zoals stamppotten, gehaktballen en onder andere rotti. Binnen wandelen kan straks zeven dagen per week vanaf tien uur in de ochtend. De pachter van het restaurant is overigens nog niet bekend, er worden onderhandelingen gevoerd. Op de bovenverdiepingen (de nieuwe lift doet alle drie de lagen aan) krijgt het Cultuurpunt meer ruimte en is een zaaltje beschikbaar voor lezingen, vergaderingen. etc. Nog wel even geduld, want de verbouwing is nog in volle gang. De planning is eind juli opleveren, augustus inrichten en half september officieel open.

Nut van een wijkoverleg

Na ooit te zijn begonnen met een bestuur bestaande uit zes leden is de voormalige wijkraad De Dorper uitgedund tot één persoon. Voorzitter Dick de Geus pleit al maanden voor een nieuwe lichting maar het blijft akelig stil. “Jammer”, vindt Helma Keesom (buurtverbinder Aalsmeer).  “Een wijkoverleg kan juist zoveel betekenen. Naar de gemeente toe is er een directere verbinding waardoor wensen, verbeteringen, ideeën of klachten eerder kunnen worden gehoord en eventueel opgelost. Ook Louis van Nimwegen – namens de gemeente aanwezig –  wees er op dat het wel heel jammer zou zijn wanneer de Dorper niet meer eens in de drie maanden bijeenkomt. ‘’Wij willen altijd helpen.” De hoop is nu gevestigd op de Huiskamerkamer van Aalsmeer wie weet dat vanuit dit ontmoetingscentrum er mensen opstaan die wel een paar uurtjes per week (meer is het echt niet wordt verzekerd) de belangen van hun wijk willen gaan behartigen. Overigens blijft het mailadres van De Dorper bestaan.  

Foto: De verbouwing tot Huiskamer van Aalsmeer is in volle gang. Foto: ESA