Strenger optreden tegen zwaar verkeer over Irenebrug

Uithoorn – Sinds 16 november 2022 gelden in gemeente Uithoorn de besluiten uit het Verkeersplan Dorpscentrum Uithoorn, gericht op verbetering van de leefbaarheid en veiligheid in het gebied. Een van de maatregelen is het instellen van een “geslotenverklaring” voor zwaar verkeer van de Prinses Ireneburg. Autobussen, vrachtauto’s en landbouw- en bostrekkers mogen niet meer over die brug de Amstel oversteken. Een uitzondering  wordt gemaakt voor bevoorradend vrachtverkeer dat gebruikmaakt van de loshavens Amstelplein en Prinsenhofje. Het overige zwaar verkeer richting De Ronde Venen moet keren bij de nieuwe rotonde op de Koningin Maximalaan en omrijden via de rotonde bij kruispunt N196 – Ringdijk Tweede Bedijking. Daarbij geldt dat landbouw- en bostrekkers niet over de Thamerlaan mogen rijden. De gemeente ziet dat de maatregelen onvoldoende worden nageleefd en zal vanaf nu meer structureel handhaven en boetes uitschrijven aan overtreders.